BİLİMSEL PROGRAM  |  25 NİSAN 2024

08:30 – 09:45 NADİR TÜMÖRLER
Oturum Başkanları: Nedim Turan, Ahmet Alacacıoğlu, Süleyman Alıcı
08:30 – 08:50 Böbrek Üstü Bezi Malign Tümörleri
Erkan Doğan
08:50 – 09:10 Nadir Meme Tümörleri
Yalçın Çırak
09:10 – 09:30 İnce Bağırsak Tümörleri
Onur Eşbah
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
09:45 – 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 – 10:15 AÇILIŞ VE PLAKET TÖRENİ
10:15 – 10:55 HR+ HER2- Metastatik Meme Kanserinde Yaşam için VALAMOR
Oturum Başkanı: Sercan Aksoy
Konuşmacılar: Taner Korkmaz, Eda Tanrıkulu Şimşek
10:55 – 12:10 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ 
Oturum Başkanları: Züleyha Çalıkuşu, Meltem Baykara, Doğan Yazılıtaş
10:55- 11:15 Yüksek Gradeli Glial Tümörlerin Moleküler Kimliklendirilmesinin Önemi
Neyran Kertmen
11:15- 11:35 Nüks Glial Tümörlerde Güncel Tedavi Stratejileri
Erdinç Nayir
11:35- 11:55 Leptomeningeal Karsinomatozis Optimal Yaklaşım ve Gelecek Beklentileri
Hacer Demir
11:55- 12:10 Soru & Cevap & Tartışma
12:10 – 12:50 Gerçek Yaşam Vakalarıyla Platin Duyarlı Over Kanseri İdame Tedavisinde Zejula
Oturum Başkanı: Gökhan Demir
Konuşmacılar: Ahmet Bilici, Başak Bala Öven
12:50 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 BAŞ BOYUN KANSERLERİ
Oturum Başkanları: İbrahim Güllü, Taner Demirer, Feyyaz Özdemir
13:45 – 14:05 Metastatik Baş Boyun Kanserlerinde Sistemik Tedavi ve İmmünoterapi
Serkan Değirmencioğlu
14:05 – 14:25 Nazofarenks Tümörlerinde Sistemik Tedaviler
Muhammed Bekir Hacıoğlu
14:25 – 14:45 Tiroid Kanserlerinde Moleküler Hedefli Tedaviler
Turgut Kaçan
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
15:20 – 16:00 PADCEV ile Mesane Kanserinde Yeni Rota
Oturum Başkanı: İrfan Çiçin
Konuşmacılar: Çağatay Arslan, İsmail Ertürk
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: MOLEKÜLER ONKOLOJİ
Moderatörler: Mehmet Niyazi Alakavuklar, Umut Dişel
Vaka 1 Serdar Karakaya
Vaka 2 Seher Nazlı Kazaz
Panelistler:
Tıbbi Genetik Özge Özalp
Tıbbi Onkolog Mutlu Demiray,  Gürbüz Görümlü
Patolog Sibel Erdamar
08:30 – 09:45 GİS TÜMÖRLERİ: ÜST GASTROİNTESTİNAL KANSERLER
Oturum Başkanları: Faruk Aykan, Salim Başol Tekin, Hacı Mehmet Türk
08:30 – 08:50 Metastatik Özefagus Kanserinde Güncel Sistemik Tedavi Yaklaşımı
Dılşa Mızrak Kaya
08:50 – 09:10 HER2(+) Metastatik Mide Kanserinde Güncel Tedaviler ve Tedavi Algoritması
İsmail Oğuz Kara
09:10 – 09:30 HER2(-) Metastatik Mide Kanserinde Güncel Tedaviler ve Tedavi Algoritması
Leyla Özer
09:30 – 09:45 Metastatik Mide Kanserinde Cerrahi Rasyoneli Var mı?
Osman Köstek
09:45 – 10:00 KAHVE MOLASI
10:55 – 12:10 DEBATE OTURUMU: ERKEN VE LOKAL İLERİ EVRE ÖZEFAGUS KANSERİ
Moderatörler: Şuayib Yalçın, Güngör Utkan
10:55- 11:25 Cerrahi Öncesi Kemoterapi Yeterlidir
Ömer Dizdar
11:25 – 11:55 Cerrahi Öncesi Kemoradyoterapidir
Şahin Laçin
11:55 – 12:10 Soru & Cevap & Tartışma
12:50 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 GİS TÜMÖRLERİ: KOLON KANSERİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Fazıl Aydın, Hakan Akbulut, Kazım Uygun
13:45 – 14:05 Erken ve Metastatik Evre Kolorektal Kanserlerde Yeni Biyobelirteçler; Kime Ne Zaman Uygulanmalı?
Şeyda Gündüz
14:05 – 14:25 Metastatik  Kolon Kanserinde Yeni Biyobelirteç Temelli İlk Basamak Tedaviler
Bülent Karabulut
14:25 – 14:45 Metastatik Kolon Kanserinde İdame Tedaviler Kime, Ne Zaman Verilmeli?
Faysal Dane
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: NON TÜBÜLER GİS TÜMÖRLERİ
Moderatörler: Mehmet Artaç, Mehmet Bilici
Vaka 1 HCC    Hayriye Şahinli
Vaka 2 Pankreatiko Bilier Sistem   Gökhan Uçar
Panelistler:
Cerrah Gökhan Akbulut
Nükleer Tıp Elif Özdemir
GİR. Radyolog Koray Güven
Tıbbi Onkolog İbrahim Tek,  Özlem Ercelep
Radyasyon Onkolog Banu Atalar
17:30 -18:45 ONKOLOJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI
Oturum Başkanları:  Necdet Üskent, Fikri İçli
17:30 – 17:50 Onkolojinin Dünü
Ulus Ali Şanlı
17:50 – 18:10 Onkolojinin Bugünü
Muhammet  Ali Kaplan
18:10 – 18:30 Onkolojinin Yarını
Hüseyin Abalı
18:30 – 18:45 Soru & Cevap & Tartışma
08:30 – 09:45 DİĞER TORASİK TÜMÖRLER
Oturum Başkanları: Abdurrahman Işıkdoğan, Bülent Karagöz, Hüseyin Engin
08:30 – 08:50 Plevral Mezotelyoma Güncel Veriler İle Optimal Tedavi Yaklaşımı
Ahmet Şiyar Ekinci
08:50 – 09:10 Akciğer Nöroendokrin Tümörlerine Yaklaşım
Vedat Bayoğlu
09:10 – 09:30 Superior Sulcus Tümörlerine Yaklaşım
Melek Karakurt Eryılmaz
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
09:45 – 10:00 KAHVE MOLASI
10:55 – 12:10 HEMATO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Coşkun Tecimer, Rüçhan Uslu, Ramazan Esen
10:55 – 11:15 Non-Hodgkin Lenfomada Yeni Hedefler ve Hücresel Tedaviler
Serkan Akın
11:15 – 11:35 Hodgkin Lenfomada Biyolojiden Tedaviye
Berksoy Şahin
11:35 – 11:55 Solid Tümörlerde Otolog KİT’in Yeri
Evren Özdemir
11:55 – 12:10 Soru & Cevap & Tartışma
12:50 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 TEDAVİLER GELİŞİRKEN KARŞILAŞILAN YASAL SORUNLAR
Oturum Başkanları: Ahmet Özet, Zafer Akçalı, Metin Özkan
13:45 – 14:05 Güncel SUT Değişiklikleri
Tolga Köşeci
14:05 – 14:25 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımındaki Zorluklar
Ahmet Özgen Yıldırım
14:25 – 14:45 Geri Ödemesi Olmayan İlaçların Kullanımında Hukuki Süreçler
Metin Kayaçağlayan
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER
Moderatörler: Özcan Yıldız, Özkan Kanat
Vaka 1 Aykut Bahçeci
Vaka 2 Fatih Yıldız
Panelistler:
Cerrah Güralp Ceyhan
Nükleer Tıp Emre Entok
Tıbbi Onkolog Murat Araz, Bahiddin Yılmaz
Patolog Gülçin Şimşek
GAZİANTEP SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – I) MALATYA SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – II)
13:45 – 15:00 SÖZEL BİLDİRİLER – GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ – I
Oturum Başkanları: Erkan Arpacı, Ferit Aslan, Nilgün Yıldırım
13:45 – 15:00 SÖZEL BİLDİRİLER – MEME KANSERİ – I
Oturum Başkanları: Özlem Nuray Sever, Naziye Ak
BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-001 Perioperatif Kemoterapi İle Tedavi Edilen Klinik Evre Iıı Mide Kanserli Hastalarda Mikrosatellit Durumunun Ve Pan-İmmün-İnflamasyon Skorunun Patolojik Yanıt Üzerine Etkisi Ahmet Gülmez S-014 Meme Kanseri Tanılı Hastalarda Neoadjuvant Kemoterapi Sonrası Uygulanan Cps+Eg Skorunun Gerçek Yaşam Verileriyle Karşılaştırılması Olçun Ümit Ünal
S-004 İnce Bağırsak Tümörlerinin Klinik, Patolojik Ve Prognostik Özelliklerinin Karşılaştırılması Murat Kiracı S-018 Hormon Pozitif Meme Kanserinde Patolojik Tam Yanıtı Predikte Eden Faktörler Ömer Faruk Elçiçek
S-013 Mezenterik Pannikülit Malignite İlişkisi, Tek Merkez Deneyimi Hüseyin Atacan S-021 Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuvant Sistemik Tedaviye Yanıtı Predikte Eden Faktörler Banu Öztürk
S-015 Abo Kan Grubunun Metastatik Kolorektal Kanserinde Prognoz Ve Hastalık İlişkili Özellikler İle İlişkisinin Değerlendirilmesi Efe Cem Erdat S-025 Cdk4/6 İnhibitörü Tedavisi Alan Hormon Pozitif Her-2 Negatif Metastatik Meme Kanseri Hastalarında Nolus Skorunun Prognozu Belirlemedeki Değeri Berkan Karabuğa
S-016 Kolorektal Kanser Dokusunda Arıd1A, Pten Ekspresyonu, Pdl1 Ve Mmr Durumunun Prognostik Önemi Seda Kahraman S-026 Her2-Low Meme Kanserinin Neoadjuvan Tedaviye Yanıtı Farklı Mıdır? Mustafa Özgür Arıcı
S-019 İleri Evre Pankreas Kanserinde Albümin-Miyosteatoz Göstergesinin (Amg) Prognostik Rolü Taha Koray Şahin S-029 Adjuvan Tedavi Alan Meme Kanseri Hastalarında Kemoterapiye Bağlı Nötropeninin Önlenmesinde Biyobenzer G-Csf Moleküllerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması Ekin Konca Karabuğa
S-023 Kemoterapi İle İndüklenmiş Ras Wild Transformasyon (Neo-Ras Fenomeni); Yeni Bir Umut Mu? Merve Özkan S-031 Cdk4/6 İnhibitörü İle Tedavi Edilen Meme Kanseri Hastalarında Histoloji Bazlı Sağkalım Sonuçları Bediz Kurt İnci
S-028 Lokal İleri Mide Kanserlerinde Neoadjuvant Flot Tedavisi Sonu Patolojik Regresyon Oranları Ve Etki Eden Faktörler Tunahan Şahin S-033 Adjuvan Paklitaksel Trastuzumab (Apt) Rejimi Alan Erken Evre Her-2 Pozitif Meme Kanseri Hastalarımızda Sağkalım: Tek Merkez Deneyimi Özde Melisa Celayir
S-030 Nadir Görülen Fenomen Manek; 18 Hastadan Oluşan Tek Merkez Deneyimi Yasemin Sağdıç Karateke S-037 Fibroblast Growth Faktörü-11 (Fgf11) Meme Kanseri İçin Prediktif Bir Belirteç Midir? Selin Aktürk Esen
S-048 Lokal İleri Gastrik/Gastroözefageal Bileşke Adenokarsinomlarında Neoadjuvan İmmunoterapi: İki Merkez Deneyimi Bahadır Köylü S-041 Hormon Pozitif Meme Kanserinde Postoperatif Karsinoembriyonik Antijen Düzeyi İle Sağkalım İlişkisi Gözde Kavgacı
S-050 Rektum Kanserinde Neoadjuvan Kemoradyoterapiye Patolojik Yanıtı Öngören Faktörler: Tek Merkez Deneyimi Alper Topal S-049 Meme Kanserli Kadınlarda Emzirme Süresi İle Ki-67 Arasındaki İlişki Engin Erdemoğlu
S-054 Neoadjuvant Tedavi Alan Rektum Kanserli Hastalarda Kapesitabin İlişkili Hiperbilirubinemi Ve Tedavi Yanıtı Üzerine Etkileri Ali Alkan S-052 Meme Kanserinde İleri Glikasyon Ürünleri Kişiye Özel Prognostik Bir Biyomarker Olabilir Mi? Gülçin Şahingöz Erdal
S-055 Lokal İleri Rektum Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Standart Neoadjuvan Tedavi İle Total Neoadjuvan Tedavinin Etkinlik Açısından Karşılaştırılması: Çok Merkez Deneyimi Ayberk Bayramgil S-064 Cdk4/6 İnhibitörü İle Tedavi Alan Meme Kanserli Hastalarda 2.Basamak Tedavide Letrozol İle Fulvestrant Karşılaştırılması Ve Sağkalıma Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Ahmet Oruç
S-068 Hormon Reseptörü Pozitif, Her-2 Negatif Metastatik Meme Kanseri Hastalarında Cdk4/6 İnhibitörleri İle Gerçek Yaşam Verileri Ve Progresyona Etki Eden Faktörler Vali Aliyev
GAZİANTEP SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – I) MALATYA SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – II)
16:00 – 17:30 SÖZEL BİLDİRİLER – DİĞER – I
Oturum Başkanları: Celal Alandağ, Hatice Yılmaz, Nazım Can Demircan
16:00 – 17:30 SÖZEL BİLDİRİLER – AKCİĞER KANSERLERİ & BAŞ BOYUN KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Ahmet Küçükarda, Arife Ulaş, Esat Namal
BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-006 Elektromiyografi İle Kanıtlanmış Oksaliplatin İlişkili Periferik Nöropati İle Serum Ürik Asit Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Özgür Tanrıverdi S-022 Geriatrik Metastatik Akciğer Kanserli Hastalarda Modifiye Glasgow Prognostik Skorun Prognoz Üzerine Etkisi Esra Aşık
S-007 Kanser Hastalarında Manevi Uygulamaların Stresle Başa Çıkma Üzerindeki Etkisinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesine Yönelik Sistematik Bir Derleme Ve Meta-Analiz (Special Study Module Student Community On Molecular Searches İn Palliative Oncology) Özgür Tanrıverdi S-032 İleri Akciğer Adenokarsinomunda İdame Pemetrekset Tedavisinin Değerlendirilmesi Yaşar Culha
S-009 Kanser Tanısı Olan Hastalara Empatik Yaklaşımın Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Elpıs Ölçeği (Special Study Module Student Community On Molecular Searches İn Palliative Oncology) Özgür Tanrıverdi S-036 Metastatik Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Serum İnflamasyon Belirteçlerinin İmmünoterapi Yanıtına Etkisi Emir Çerme
S-011 Serum Amilaz Düzeyi İle Kemoterapi İlişkili Oral Mukozit Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Özgür Tanrıverdi S-059 Alk Mutasyonu Pozitif İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda İkinci Veya Üçüncü Kuşak Alk İnhibitörleriyle Birinci Basamak Tedavi Sonrası Tedavilerin Etkinliği Ve Güvenliği: Gerçek Yaşam Verisi (Tog Projesi) Cihan Erol
S-012 İmmunoterapi Alan Kanserli Hastalarda Grım-Skor İle Sağ Kalım Arasındaki İlişki Onur Baş S-065 Akciğer Adenokarsinom Nedeniyle Cerrahi Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Postoperatif Adjuvan Tedavi Zamanlamasının Sağ Kalıma Etkisi Ali Osman Taş
S-020 Aktif Sistemik Tedavi Alırken Hastaneye Yatış Gerektiren İleri Evre Kanser Hastalarında Yeni Bir Mortalite Tahmin Modeli Özge Yalıcı S-073 Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranının Nivolumab Tedavisi Üzerindeki Prognostik Rolü Mehmet Cem Fidan
S-027 İlaç Ruhsatı Ve Geri Ödeme Koşulları Zemininde Tıbbi Onkologların Uluslararası Kılavuzlar Ve Klinik Araştırmalara Güncel Yaklaşımları: Amore 2023 Uluslararası Kılavuzlar Oturum Raporu Özgür Tanrıverdi S-076 Akciğer Adenokanseri Hücre Dizilerinde Nivolumabın Kemoterapi Sitotoksik Etkinliği Üzerine Etkisi Oğur Karhan
S-040 Tıbbi Onkologlarda Imposter Sendromu Ve Tükenmişlik Üzerine Etkisi Ali Alkan S-092 Driver Mutant Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Diferansiasyon Gelişimi: Tek Merkez Deneyimi Oğuzhan Yıldız
S-044 Crp/Albümin Ve Rdw/Albümin Oranlarının Nötropenik Ateşli Kanser Hastalarında Prognoza Etkisi İpek Akın Kaçar S-097 Opere Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Fdg Pet Tutulumu İle Genel Sağkalım İlişkisi-Tek Merkez Deneyimi Alper Yaşar
S-045 İmmün Kontrol Noktası İnhibitörü Tedavisi Alan Solid Organ Kanserli Hastalarda Endokrinolojik Yan Etkilerin Sıklığı Ve Tedavi Sonuçlarına Etkileri: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma Harun Muğlu S-106 Metastatik Küçük Hücre Dışı Akciğer Karsinomunda Nivolumab Tedavisi Öncesi Lıpı İndeksinin Prognostik Etkisi Duygu Ercan Uzundal
S-046 90 Yaş Ve Üstü Kanser Tanısı Alan Hasta Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi Aydan Farzaliyeva S-112 Nivolumab Tedavisi Alan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda İlaç Etkileşimleri Ve Sağkalıma Etkisinin Değerlendirilmesi Nihal Kayır
S-047 Geriatrik Kanser Hastalarında Geriatrik 8 (G8) Skorunun Pan-İmmün-İnflamasyon Değeri (Pıv) İle İlişkisi Özge Kahraman S-078 Yüksek Dereceli Primer Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Pan-İmmün İnflamasyon Değerlerinin Prognostik Değeri: Bir Retrospektif Çalışma İsmail Dilli
S-058 Ailesinde Kanser Tanısı Olan Kişilerde Kanser Tarama Farkındalığı Sedat Yıldız S-063 Glioblastoma Multiforme Tanısı Alan Hastalarda Verilen Adjuvan Kemoterapi, Radyoterapi Ve Cerrahinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi Aziz Batu
S-062 Uzman Hekimlerin Kanser Tarama Programları Hakkındaki Eğilim Anket Sonuçları/Tog Çalışması Özlem Özdemir S-003 Baş-Boyun Yassı Hücreli Karsinomda Pan-İmmün-Enflamasyon Değeri İle Sağkalım Arasındaki İlişki Enes Erul
S-035 Lokal İleri Nazofarenks Kanserinde Sistemik Tedavi Etkinlik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi Erman Akkuş

KONGREYE KALAN SÜRE