BİLİMSEL PROGRAM  |  26 NİSAN 2024

08:30 – 09:45 ÜROGENİTAL TÜMÖRLER – I
Oturum Başkanları: Fikret Arpacı, Mustafa Özgüroğlu, Arzu Yaren
08:30 – 08:50 RCC Adjuvan Tedavide Yenilikler
Mehmet Akif Öztürk
08:50 – 09:10 Metastatik RCC Optimal Tedavi Seçimi ve Sıralaması
Bülent Çetin
09:10 – 09:30 Non Clear Cell RCC Sistemik Tedavi Seçenekleri
Cemil Bilir
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
09:45 – 10:25 HER2+ ERKEN EVRE MEME KANSERİ NEOADJUVAN TEDAVİ SONRASI REZİDÜ HASTALIKTA KADCYLA
Oturum Başkanı: Nil Molinas
HER2+ Erken Evre Meme Kanseri Neoadjuvan Tedavi Sonrası Rezidü Saptanan Hastalarda Güncel Klinik Veriler : Gül Başaran
Olgu Eşliğinde Güncel Verilerin Kliniğe Yansıması: Gül Başaran
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 ÜROGENİTAL TÜMÖRLER – II
Oturum Başkanları: Timuçin Çil, Hüseyin Mertsoylu, Bülent Orhan
10:40 – 11:00 Prostat Kanserinde Kullanılan Yeni Nesil İlaçların Etki Mekanizmaları
Burak Civelek
11:00 – 11:20 Kastrasyona Duyarlı Prostat Kanseri Optimal Tedavi Nasıl Olmalı
Hüseyin Salih Semiz
11:20 – 11:40 Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri Optimal Tedavi Sıralaması
Deniz Tural
11:40 – 11:55 Soru & Cevap & Tartışma
11:55 – 12:35 Prostat Kanserinde Öncü Tedavi: Abirateron’un Rolü
Konuşmacılar: Mert Başaran, Mustafa Erman, Murat Sarı
12:35 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 ÜROGENİTAL TÜMÖRLER – III
Oturum Başkanları: Necati Alkış, Taflan Salepçi, Alper Ata
13:45 – 14:05 Ürotelyal Kanserlerde Adjuvan ve Neoadjuvan Tedavi
Mükremin Uysal
14:05 – 14:25 Metastatik Mesane Kanserinde ADC ve İmmünoterapiler Standartları Değiştirdi mi ?
Tülay Eren
14:25 – 14:45 Yüksek Riskli ve Rekürren Testis Kanserinde Sistemik Tedavi Yaklaşımı
Ali Ayberk Beşen
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
15:20 – 16:00 BMS UYDU SEMPOZYUMU
Güçlü Başlangıç Sürdürülebilir Etkililik
Opdivo+Yervoy+2 Kür KT ile ;
1.Basamak mKHDAK Tedavisinde CM 9LA Uzun Dönem Veriler ve Olgu Deneyimi
Oturum Başkanı: Özlem Er
Konuşmacı: Saadettin Kılıçkap, Ömer Fatih Ölmez, Erdem Çubukçu
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ÜROGENİTAL TÜMÖRLER
Moderatörler: Uğur Coşkun, Banu Öztürk
Vaka 1 Mesane Kanseri
Elvina Almuradova
Vaka 2 Erken Evre Prostat Kanseri
Seval Ay
Panelistler:
Ürolog Saadettin Eskiçorapçı
Radyasyon Onkolog Gökhan Özyiğit
Nükleer Tıp Elif Özdemir
Radyolog Burcu Savran
Tıbbi Onkolog Alper Sevinç, Olçun Ümit Önal
Patolog Gülçin Şimşek
08:30 – 09:45 ERKEN EVRE MEME KANSERİ
Oturum Başkanları: Pınar Saip, Berna Öksüzoğlu, Gökhan Erdem
08:30 – 08:50 Erken Evre ER + Meme Kanserinde Optimal Endokrin Tedavi Yaklaşımı ve Yan Etki Yönetimi
Başak Oyan Uluç
08:50 – 09:10 Adjuvan CDK 4/6 ve PARP İnhibitörleri
Yasemin Kemal
09:10 – 09:30 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Rezidüel Hastalık Yönetimi
Vehbi Erçolak
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 DEBATE: POST MENOPOZAL 1-3 NOD POZİTİF HER2(-) HR(+) MEME KANSERİNDE TEDAVİ
Oturum Başkanları: İdris Yücel, Nilüfer Güler
10:40 – 11:10 Neoadjuvan Kemoterapi Veririm
Kezban Nur Pilancı
11:10 – 11:40 Genomik Özelliklere Göre Adjuvan Tedavi Veririm
Arzu Oğuz
11:40 – 11:55 Soru & Cevap & Tartışma
12:35 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 METASTATİK MEME KANSERİ
Oturum Başkanları: Evin Büyükünal, Deniz Yamaç, Handan Onur Topuzlu
13:45 – 14:05 HER2(+) Metastatik Meme Kanserinde 2. Basamak ve Sonrası Optimal Yaklaşımlar
Ahmet Taner Sümbül
14:05 – 14:25 HR(+) Metastatik Meme Kanserinde CDK4/6 İnhibitörleri Sonrası Yaklaşım
Yeşim Eralp
14:25 – 14:45 Üçlü Negatif Metastatik Meme Kanserinde Güncel Gelişmeler Işığında Tedavi Stratejisi
Özlem Sönmez
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASII
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ERKEN VE LOKAL İLERİ EVRE HER2 POZİTİF MEME KANSERİ
Moderatörler: Devrim Çabuk, İlkay Tuğba Ünek
Vaka 1 Erken Evre HER 2(+) Meme Kanseri
İrem Bilgetekin
Vaka 2 Lokal İleri HER2 (+) Meme Kanseri
Birol Ocak
Panelistler:
Cerrah Halil Kara
Radyasyon Onkolog Şule Karabulut
Nükleer Tıp Emre Entok
Radyolog Serap Gültekin
Tıbbi Onkolog Türkkan Evrensel, Ayşe Ocak Duran
Patolog Fatma Tokat
08:30 – 09:45 SARKOM / GİST
Oturum Başkanları: Nurullah Zengin, Tamer Elkıran, Hasan Mutlu
08:30 – 08:50 Yumuşak Doku Sarkomlarında Moleküler Sınıflama ve Prognostik Özellikler
Nilüfer Avcı
08:50 – 09:10 Yumuşak Doku Sarkomlarında Yenilikçi Yaklaşımlar
İbrahim Yıldız
09:10 – 09:30 GİST Güncel Sistemik Tedaviler
Birol Yıldız
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASII
10:40 – 11:55 ONKOLOJİDE YURT DIŞI DENEYİMLERİ
Oturum Başkanları: Ahmet Demirkazık, Fuat Demirelli, Hüseyin Abalı
10:40 – 11:00 Yurtdışı Merkezlerde Çalışma ve Gözlemcilik Başvuru Yolları
Özge Gümüşay
11:00 – 11:20 Yurtdışında Fellow Gözlemleri
Sabin Göktaş Aydın
11:20 – 11:40 Yurtdışında Onkolog Olarak Çalışmak
Tarkan Yetişyiğit
11:40 – 11:55 Soru & Cevap & Tartışma
12:35 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 ONKOLOJİDE KLİNİK ÇALIŞMALAR
Oturum Başkanları: Adnan Aydıner, Nuri Karadurmuş, Senem Karabulut
13:45 – 14:05 Klinik Çalışma Anatomisi
Musa Barış Aykan
14:05 – 14:25 Klinik Çalışmaya Uygun Merkez Özellikleri ve Gereklilikleri
Ahmet Sezer
14:25 – 14:45 Ülkemizde Ses Getiren Klinik Çalışma Deneyimleri
Mehmet Ali Nahit Şendur
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASII
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ALT GİS TÜMÖRLER
Moderatörler: Mahmut İlhan, Sezer Sağlam
Vaka 1 Erken Evre Rektum Kanseri
İbrahim Karadağ
Vaka 2 Lokal İleri Rektum Kanseri
Baran Akagündüz
Panelistler:
Cerrah Gökhan Akbulut
Radyasyon Onkolog Berna Akkuş Yıldırım
Radyolog Mustafa Özdemir
Tıbbi Onkolog Özlem Yersal, Mustafa Karaağaç
Patolog Sibel Erdamar
GAZİANTEP SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – I) MALATYA SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – II)
10:40 : 11:55 SÖZEL BİLDİRİLER – GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ – II
Oturum Başkanları: Yakup Ergün, Doğan Koca, İnanç imamoğlu
10:40 : 11:55 SÖZEL BİLDİRİLER – DİĞER – II
Oturum Başkanları: Fatih Gürler, Esma Türkmen Bekmez, Nebi Serkan Demirci
BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-060 Rektum Kanserinde Total Neoadjuvan Tedavi Ve Preoperatif Kemoradyoterapi Alan Hastaların Tedavi Sonuçları: Bir Vaka-Eşleştirme Çalışması Elif Şenocak Taşçı S-024 Dabrafenib – Trametinib İle Tedavi Edilen Braf Mutant İleri Evre Malign Melanom Hastalarının Gerçek Yaşam Verileri: Türk Onkoloji Grubu Çalışması Eda Caliskan Yildirim
S-061 Metastatik Pankreas Adenokanseri’Nde Birinci Basamak Tedavide Gemsitabin Ve Nab-Paklitaksel’İn Etkinliği Halil İbrahim Ellez S-070 Metastatik L-Tipi Sarkomlarda Trabektidin Etkinliği Sercan Ön
S-071 Genç Erişkinlerde Rektal Kanser; Tek Merkez Deneyimi Halil Göksel Güzel S-042 İmmün Check Point İnhibitörü Tedavisi Alan Türk Metastatik Melanom Hastalarında Etkinlik Ve Güvenlik Gerçek Yaşam Verileri İncelemesi: Bir Türk Onkoloji Grubu Çalışması Alpaslan Özgün
S-072 Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda, Anti-Egfr Tedaviler Sırasında Gelişen Hipomagnezemi, Bir Prediktif Değer Olabilir Mi? Eda Eylemer Mocan S-067 Kanser Hastalarına Bakım Verenlerde Palyatif Bakım Farkındalığının Değerlendirilmesi Fariz Emrah Özkan
S-079 Metastatik Kolorektal Kanserde Karaciğer Metastaz Volümünün Sağkalım İle İişkisinin Volümetrik Tümör Ölçümü Yöntemiyle Değerlendirilmesi İlknur Deliktaş Onur S-074 Onkoloji Ve Genel Dahiliye Kliniklerine Başvuran Hasta Yakınlarının Anksiyete Düzeyi Ve Uyku Kalitesinin Karşılaştırması Duygu Özaşkın
S-083 Folfox, Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Karaciğer Metastazlarından Kaynaklanan Hepatik Yetmezliği Olan Hastalarda Güvenilir Bir Tedavi Seçeneğidir: Vaka Serisi Kadriye Başkurt S-080 İmmunoterapi Alan Hastalarda Sol Ventriküler Global Longitudinal Strain İle Kardiyovasküler Sürveyansın Retrospektif Değerlendirilmesi Alper Coşkun
S-084 Prognostik Nutrisyonel İndeks, Adjuvan Kemoterapi Alan Lenf Nodu Pozitif Evre Iı-Iıı Mide Kanserli Hastaların Sağkalımı İçin Prognostik Bir Belirteç Midir? Muzaffer Uğraklı S-081 Kanser Tanısından Önce En Az Bir Doz Covid19 Aşısı Olan Hastaların, Hastalığını Covid Aşısı İle İlişkilendirme Sıklığı; Kesitsel Çalışma Atilla Çiftçi
S-089 Metastatik K-Ras /N-Ras Wild Kolon Kanserinde Her -2 Expresyonunun Prognostik, Tog Çalışması Özlem Özdemir S-087 İlk Tanıda Kanser Hastaları Arası Merak Farklılığı Ve Öncelikli Sorular Emre Çakır
S-090 Metastatik Mide Kanseri Tedavisinde Mfolfox-6 Ve Mdcf Rejimlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Çok Merkezli Retrospektif Bir Çalışma Yasin Sezgin S-095 Yaşlı Kanser Tanılı Hastalarda Serum Atg5 Protein Düzeyi Kemoterapi İlişkili Kognitif Fonksiyon Bozukluğunu Otofaji Mekanizması Dahilinde Belirleyebilir Özgür Tanrıverdi
S-099 Perioperatif Tedavi Alan Mide Kanserli Hastalarda Sarkopeni Ve Sarkopenik Obezite Varlığının Neoadjuvan Tedavi Yanıtına Etkisi Perihan Perkin S-103 İmmunoterapilerin Kardiyak Yan Etkisi; Ekg’De Qtc Uzaması Canan Karan
S-108 Makine Öğrenme Yöntemleri İle İleri Evre Pankreas Kanserinde Sağ Kalım Tahmini İsmet Seven S-104 Prop, Grım Ve Ctı Skorlarının Hospitalize Edilen Kanser Hastalarının 30-Günlük Mortalitesini Predikte Etme Gücünün Değerlendirilmesi, Tek Merkez Retrospektif Analizi Galip Can Uyar
S-109 Kapesitabin Tedavisi Alan Kolorektal Kanser Ve Mide Kanserli Hastalarda El Ayak Sendromu Gelişiminde Topikal Diklofenak Kullanımının Proflaktik Etkisinin Değerlendirilmesi, Prospektif Gözlemsel Çalışma Orhun Akdoğan S-107 Nodüller Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfomada Demografik Veriler:Tek Merkez Deneyimi Mehmet Mutlu Kıdı
S-111 Neoadjuvan Tedavi Alan Lokal İleri Evre Rektum Kanseri Olgularında Adjuvan Tedavilerin Değerlendirilmesi Özlem Kutlu S-113 Tedavi Öncesi Kapillaroskopik Değerlendirme Kemoterapi İlişkili Nörotoksisiteyi Predikte Edebilir Mi?: Nörokap Pilot Çalışması Ali Alkan
GAZİANTEP SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – I) MALATYA SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – II)
13:45 – 15:15 SÖZEL BİLDİRİLER – GENİTOÜRİNER SİSTEM KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Erkan Kayıkçıoğlu, Sema Türker, Emrah Eraslan
13:45 – 15:15 SÖZEL BİLDİRİLER – MEME KANSERİ – II & JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Çağlayan Geredeli, Ahmet Özveren, Mahmut Emre Yıldırım
BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-002 Lokal İleri Ve Metastatik Ürotelyal Kanserli Hastalarda Kemoterapi Sonuçlarımız Esra Sazimet Kars S-077 Hormon Pozitif Her2 Negatif Metastatik Meme Kanserinde Cdk4/6İnhibitörlerinin Yaş Gruplarına Ve Metastaz Yüküne Göre Etkinlik Değerlendirmesi Gülhan Dinç
S-008 Beyin Metastazlı Testis Germ Hücreli Tümörlü Hastaların Klinik Ve Sağkalım İlişkili Özelliklerinin Retrospektif Analizi Musa Barış Aykan S-082 Her-2 Pozitif Meme Kanseri Olan Hastalarda T-Dm1 Tedavisi Öncesi Enflamasyon Belirteçlerinin Tedavi Yanıtı Ve Pfs Üzerine Etkisi Taliha Güçlü Kantar
S-010 Renal Hücreli Karsinomda Prognostik Ve Prediktif Yeni Bir Biyobelirteç: B7-H3 Faruk Recep Özalp S-085 Metaplastik Meme Kanseri Farklı Bir Antite Midir? Yasemin Aydınalp Camadan
S-034 Anti-Androjen Tedavi Alan Metastatik Prostat Kanseri Hastalarında Kesitsel Görüntülemeler İle Osteoporoz Sıklığının Araştırılması Merih Yalçıner S-093 Her-2(+) Skbr3 Hücre Hattinda, Trastuzumab-Paklitaksel Tedavisi İle Doğal Bileşiklerin Kombinasyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi Merve Keskinkılıç
S-038 Testiküler Germ Hücreli Tümör Hastalarında Obezite İle Klinikopatolojik Parametrelerin Ve Nüks/Progresyonun İlişkisi Erman Akkuş S-094 Erken Evre Triple Negatif Meme Kanserinde Her2 Seviyesinin Prognostik Etkisi: Türk Onkoloji Grubu (Tog) Çalışması Neslihan Ozyurt
S-039 Kastrasyona Duyarlı Metastatik Prostat Kanserinde Recip 1.0 Kriterlerine Göre Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi İlkay Gültürk S-098 Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Metabolik Yanıt İle Patolojik Tam Yanıt İlişkisi Bengü Dursun
S-043 Prostat Kanseri Serüveninde Gözden Kaçanlar: Osteoporoz Ahmet Melih Arslan S-100 İlk Basamakta Cdk 4/6 İnhibitörleri İle Tedavi Edilen Metastatik Meme Kanseri Hastalarında Prognozu Etkileyen Faktörler, Tek Merkez Deneyimi Pervin Can Şancı
S-051 Mesane Kanseri Hastalarında Radikal Sistektomi Öncesi Klinikopatolojik Ve Rbc, Rdw Parametrelerinin Sağkalım Sonuçları Üzerine Prognostik Etkileri Faruk Aksu S-101 Her 2 Negatif Lokal İleri Meme Kanser Tanılı Hastalarda Naples Skorunun Prognostik Önemi; Tek Merkez Retrospektif Deneyimi Kadriye Başkurt
S-053 Metastatik Kastrasyona Duyarlı Prostat Kanserli Hastalarda Çok Nadir Prostat Spesifik Antijen (Psa) Seviyesi [<=0.02 Ng/Ml] İle Radyolojik Progresyonsuz Sağkalım (Rpfs) İlişkisi Caner Kapar S-110 Her-2 Smaç Celal Alandağ
S-057 Relaps/Reftakter Ekstragonadal Germ Hücreli Tümörlü Hastalarda Uygulanan Yüksek Doz Kemoterapi Ve Otolog Kök Hücre Nakil Tedavisinin Klinik Ve Sağkalım İlişkili Özelliklerinin Retrospektif Analizi Çağlar Köseoğlu S-005 Opere Edilmiş Erken Evre Meme Kanseri Vakalarının Tedavi Kararında Chat GPT’nin Yardımcı Rolü Safa Can Efil
S-066 Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tanılı Hastalarda Prognostik Nutrisyonel İndeksin Sağ Kalım Üzerine Etkisi İbrahim Bilen S-021 Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuvant Sistemik Tedaviye Yanıtı Predikte Eden Faktörler Banu Öztürk
S-069 Yeni Nesil Hormonal Tedavi Alan Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanseri Hastalarında Metabolik Durumun Sağkalıma Etkisi Satı Coşkun Yazgan S-017 Definitif Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Lokal İleri Serviks Kanseri Hastalarında Kümülatif Sisplatin Dozunun Sağkalım Üzerine Etkisi: Çok Merkezli Türk Onkoloji Grubu (Tog) Çalışması Arif Akyıldız
S-075 Tirozin Kinaz Tedavisi Sonrası Progrese Metastatik Şeffaf Hücre Dışı Renal Hücreli Karsinom Tedavisininde İmmunoterapi, Tirozinkinaz, Mtor İnhibitör Tedavilerinin Etkiniliğinin Değerlendirilmesi Elvin Chalabıyev S-056 Epitelyal Over Kanserli Hastalarda Sistemik İnflamatuar İndeks Parametrelerinin Platin Direnci Üzerine, Nüks Özelliklerine Ve Sağkalımlara Etkisi Harun Muğlu
S-086 Renal Hücreli Kanser Tanılı Hastalarda İmmünoterapi Tedavisini Predikte Eden Faktörler Tuğçe Kübra Güneş S-088 Lokal İleri Serviks Kanserinde Kemoradyoterapi Öncesi İnflamasyon Belirteçlerinin Tüm Sağkalım Üzerine Etkisi Semra Taş
S-096 Testis Kanserinde High Mobility Gruop Box-1 Ekspresyonu Ve Tedavi Hedefi Olarak Rolü Mustafa Yıldırım S-091 Il-6 Reseptör İnhibisyonunun Serviks Kanseri Tedavisindeki Rolü Meltem Baykara
S-102 Over Kanserinde Niraparibin Etkinliği Ve Güvenilirliği, Erken Erişim Programı Kapsamında Türkiye Gerçek Yaşam Verisi Kadriye Bir Yücel
S-105 Platin Duyarlı Rekürren Ovaryan Kanserinde Lipozomal Doksorubisin Mi ? Gemsitabin Mi ? Ertuğrul Bayram

KONGREYE KALAN SÜRE