BİLİMSEL PROGRAM  |  27 NİSAN 2024

08:30 – 09:45 JİNEKOLOJİK KANSERLER-I
Oturum Başkanları: Işıl Somalı, Didem Şener Dede, Emel Sezer
DEBATE OTURUMU: PARP İNHİBİTÖRÜ KİME? NEDEN?
08:50 – 09:10 Parp İnhibitörü BRCA Mutant Hastada Tercih Ederim
Zafer Arık
09:10 – 09:30 Parp İnhibitörü BRCA’dan Bağımsız Tercih Ederim
Fatih Köse
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
09:45 – 10:25 A’dan Z’ye Onkoloji Yolculuğu
Konuşmacılar: Erdem Göker, Mahmut Gümüş, Ece Esin, Sema Sezgin Göksu
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 JİNEKOLOJİK KANSERLER-II
Oturum Başkanları: Aytuğ Üner, Ender Kurt
10:40 – 11:00 Endometrium Kanseri Moleküler Sınıflama Işığında Adjuvan Tedavi Kararı
Osman Sütçüoğlu
11:00 – 11:20 Metastatik Endometrium Kanserinde Güncel Sistemik Tedaviler
Tülay Kuş
11:20 – 11:40 Uterin Sarkomların Yönetimi
Abdullah Sakin
11:40 – 11:55 Soru & Cevap & Tartışma
12:00 – 12:40 ANA OTURUM  (En İyi Çalışmaların Sunumu)
Oturum Başkanı: Murat Dinçer & Nuri Karadurmuş
12:40 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 14:25 KEYTRUDA ile 1.Basamak Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi Deneyimleri
Konuşmacı : Umut Demirci
14:25 – 15:40 JİNEKOLOJİK KANSERLER – III
Oturum Başkanları: Nazan Günel, Ülkü Yalçıntaş Aslan, Çiğdem Usul Afşar
14:25 – 14:45 Nüks Metastatik Serviks Kanserinde Değişen Hasta Yönetimi Stratejileri
Ümmügül Üyetürk
14:45 – 15:05 Kadınlarda Germ Hücreli Tümörlere Yaklaşım
Fatih Teker
15:05 – 15:25 Onkolojide Fertilite Kaygıları ve Yönetimi
Gökmen Aktaş
15:25 – 15:40 Soru & Cevap & Tartışma
15:40 – 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Moderatörler: Yeşim Yıldırım, Orhan Türken
Vaka 1 Emir Çelik
Vaka 2 Elif Atağ Akyürek
Panelistler:
Cerrah Dilek Yüksel
Radyasyon Onkolog Berna Akkuş Yıldırım
Radyolog Burcu Savran
Tıbbi Onkolog Hakan Büyükhatipoğlu, İbrahim Petekkaya
17:30 KAPANIŞ
08:30 – 09:45 DEBATE: ERKEN EVRE AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Ali Arıcan, Aziz Karaoğlu, Fulden Yumuk
 08:30 – 08:50 Erken Evre Operable KHDAK’de Neoadjuvan Tedavi Öneriririm
Fatih Selçukbiricik
08:50 – 09:10 Erken Evre Operable KHDAK’de Perioperatif Tedavi Öneriririm
Mutlu Doğan
09:10 – 09:30 Erken Evre Operable KHDAK’de Adjuvan Tedavi Öneririm
Ali Murat Tatlı
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 METASTATİK AKCİĞER KANSERİ – I
Oturum Başkanları: Hasan Şenol Coşkun, Şeref Kömürcü, Sinan Yavuz
10:40 – 11:00 EGFR Mutant Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde 2024 Yılı Tedavi Stratejisi
Hakan Bozcuk
11:00 – 11:20 ALK Pozitif Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde 2024 Yılı Tedavi Stratejisi
Murat Akyol
11:20 – 11:40 RAS ve BRAF Mutant Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde 2024 Yılı Tedavi Stratejisi
Ozan Yazıcı
11:40 – 11:55 Diğer Mutasyonları Olan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde 2024 Yılı Tedavi Stratejisi
Çetin Ordu
12:00 – 12:40 ANA OTURUM  (En İyi Çalışmaların Sunumu)
Oturum Başkanı: Murat Dinçer & Nuri Karadurmuş
12:40 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
14:25 – 15:40 METASTATİK AKCİĞER KANSERİ – II
Oturum Başkanları: Neşe Güney, Aziz Yazar, Hakan Harputluoğlu
14:25 – 14:45 Prediktif Biyobelirteçler Işığında Metastatik KHDAK Tedavisinde İmmünoterapi Seçimi
Burçak Karaca
14:45 – 15:05 Beyin Metastazı Olan Driver Mutasyonu Olmayan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi
Mustafa Yıldırım
15:05 – 15:25 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Sistemik Tedavide 2024 Güncellemesi
Şebnem Yücel
15:25 – 15:40 Soru & Cevap & Tartışma
15:40 – 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: AKCİĞER KANSERİ
Moderatörler: İlhan Öztop, Didem Taştekin
Vaka 1 Burak Bilgin
Vaka 2 Gülcan Bulut
Panelistler:
Cerrah Göktürk Fındık
Radyasyon Onkolog Uğur Selek
Nükleer Tıp Gülin Uçmak
Tıbbi Onkolog Murat Koçer, Fatma Şen
Patolog Deniz Nart
17:30 KAPANIŞ

 

08:30 – 09:45 MALİGN MELANOMDA SİSTEMİK TEDAVİ 
Oturum Başkanları: İsmail Çelik, Meltem Ekenel, Alparslan Özgün
MALİGN MELANOMDA ÇIKMAZ SOKAKLAR: 3 VAKA 3 ÇÖZÜM
 08:30 – 08:50 Vaka-1
Türkan Öztürk Topçu
08:50 – 09:10 Vaka-2
Ebru Çılbır
09:10 – 09:30 Vaka-3
Gökmen Umut Erdem
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 12:00 KANSER TANISI İLE GELEN EK SORUNLAR
Oturum Başkanları: Mustafa Özdoğan, Duygu Derin, Öztürk Ateş
10:40 – 11:00 Alopesi İçin Scalp Cooling Yöntemi Avantaj ve Dezavantajları
Veysel Haksöyler
11:00 – 11:20 Popüler Diyetler Onkolojinin Neresinde?
Dilşat Baş
11:20 – 11:40 Onkoloji’de İntegratif Tıp Nedir? Ne Değildir?
Evrim Tezcanlı
11:40 – 12:00 Kanser Aşıları (Özellikle mRNA, NK ve Dendritik Hücreler)
İbrahim Yıldırım
12:00 – 12:40 ANA OTURUM  (En İyi Çalışmaların Sunumu)
Oturum Başkanları: Murat Dinçer & Nuri Karadurmuş
12:40 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
14:25 – 15:40 PALYATİF BAKIM OTURUMU
Oturum Başkanları: Özgür Özyılkan, Dilşen Çolak, Tuğba Yavuzşen
14:25 – 14:45 Palyatif Bakım Merkezi Nasıl Olmalı: Dünyadan ve Ülkemizden Palyatif Bakım Merkezi Örnekleri
Özgür Tanrıverdi
14:45 – 15:05 Terminal Dönemde Psikososyal Problemler
Ali Alkan
15:05 – 15:25 Psikoonkoloji
Elvan Memiç
15:25 – 15:40 Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu: Kalitatif Değerlendirme
Gürkan Sert
15:40 – 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: METASTATİK MEME KANSERİ
Moderatörler:  Zeynep Hande Turna, Teoman Yanmaz
Vaka 1 Atakan Topçu
Vaka 2 Abdilkerim Oyman
Panelistler:
Cerrah Halil Kara
Radyasyon Onkolog Şule Karabulut
Tıbbi Onkolog Nilüfer Bulut,  Lütfiye Demir
Radyoloji Selma Gül İçten
Patoloji Fatma Tokat
17:30 KAPANIŞ

 

KONGREYE KALAN SÜRE