KURULLAR

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan Dr. Murat Dinçer
Başkan Yardımcısı
Dr. Nuri Karadurmuş
Genel Sekreter
Dr. Ali Murat Sedef
Sayman Dr. Cengiz Karaçin
Üyeler Dr. Nebi Serkan Demirci
Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu
Dr. Hilmi Kodaz
Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur
Dr. Mahmut Emre Yıldırım

*Soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı
Dr. Murat Dinçer
Kongre Sekreteri
Dr. Ali Murat Sedef

BİLİMSEL DÜZENLEME KURULU

Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu

Dr. Cengiz Karaçin

Dr. Özlem Sönmez

Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur

Dr. Mahmut Emre Yıldırım

*Soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

KONGREYE KALAN SÜRE