BİLİMSEL PROGRAM

24 NİSAN 2024

GAZİANTEP SALONU

13:30-15:45 TEMEL ONKOLOJİ KURSU-TÜMÖR BİYOLOJİSİ
Oturum Başkanları: Abdullah Büyükçelik, Mehmet Aliustaoğlu, Suna Çokmert
13:30 – 14:10 Hücre Siklüsü ve Kontrol Noktaları
Esin Oktay
14:10 – 14:50 Anjiogenez ve Metastaz Biyolojisi
Halil Taşkaynatan
14:50 – 15:30 Tümör Metabolizması
Serdar Arıcı
15:30 – 15:45 Kanserde Mikroçevrenin Önemi ve Mikroçevre Hedefli Tedaviler
Ersin Özaslan
15:45 – 16:00 Kahve Molası
16:00 – 18:00 TEMEL ONKOLOJİ KURSU-MOLEKÜLER ONKOLOJİ 
Oturum Başkanları: Mustafa Altınbaş, Umut Kefeli, Nadire Küçüköztaş
16:00 – 16:30 Genetik Okuryazarlık 
Taha Bahsi
16:30-17:00 DNA Hasarı ve Onarımı
Derya Kıvrak Salim
17:00 – 17:30 Kılavuzlar Eşliğinde Yeni Nesil Dizileme Ne Zaman? Kime?
Özkan Alan
17:30 – 18:00 Tümör Agnostik Tedavilerde Klinik Yansımalar
Asude Aksoy

MALATYA SALONU

13:30-15.45 KANSERDE DESTEK TEDAVİLER KURSU
Oturum Başkanları: Mustafa Yaylacı, Filiz Çay Şenler, Okan Kuzhan
13:30-14:10 Anti-Emetik Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar
Ali Oğul
14:10 – 14:50 Nötropeni Yönetimi
Cem Mirili
14:50 – 15:30 Ağrı Palyasyonu ve Girişimsel Tedaviler
Altay Aliyev
15:30- 15:45 Onkoloji Hastalarında Psikososyal Destek ve Onkoloğun Rolü
Fatma Buğdaycı Başol
15:45 – 16:00 Kahve Molası
YENİ NESİL TEDAVİLERİN YAN ETKİ YÖNETİMİ
16:00 – 18:00 Oturum Başkanları: Muhammet Bülent Akıncı, Canfeza Sezgin, Ahmet Dirica 
16:00 – 16:30 Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Kullanımında Yan Etki Yönetimi
Ayşe Demirci
16:30-17:00 İmmünoterapi Yan Etki Yönetimi
Deniz Can Güven
17:00 – 17:30 Konjüge İlaçların Yan Etki Yönetimi
İsmail Beypınar
17:30 – 18:00 İlaç Etkileşimlerinde Gözden Kaçanlar
Atila Karaalp

25 NİSAN 2024

HATAY SALONU

08:30 – 09:45 NADİR TÜMÖRLER
Oturum Başkanları: Nedim Turan, Ahmet Alacacıoğlu, Süleyman Alıcı
08:30 – 08:50 Böbrek Üstü Bezi Malign Tümörleri
Erkan Doğan
08:50 – 09:10 Nadir Meme Tümörleri
Yalçın Çırak
09:10 – 09:30 İnce Bağırsak Tümörleri
Onur Eşbah
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
09:45 – 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 – 10:15
AÇILIŞ VE PLAKET TÖRENİ
10:15 – 10:55 HR+ HER2- Metastatik Meme Kanserinde Yaşam için VALAMOR
Oturum Başkanı: Sercan Aksoy
Konuşmacılar: Taner Korkmaz, Eda Tanrıkulu Şimşek
10:55 – 12:10 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ 
Oturum Başkanları: Züleyha Çalıkuşu, Meltem Baykara, Doğan Yazılıtaş
10:55 – 11:25 Yüksek Gradeli Glial Tümörlerin Moleküler Kimliklendirilmesinin Önemi
Neyran Kertmen
11:25 – 11:35 Nüks Glial Tümörlerde Güncel Tedavi Stratejileri
Erdinç Nayir
11:35 – 11:55 Leptomeningeal Karsinomatozis Optimal Yaklaşım ve Gelecek Beklentileri
Hacer Demir
11:55 – 12:10 Soru & Cevap & Tartışma
12:10 – 12:50 Gerçek Yaşam Vakalarıyla Platin Duyarlı Over Kanseri İdame Tedavisinde Zejula
Oturum Başkanı: Gökhan Demir
Konuşmacılar: Ahmet Bilici, Başak Bala Öven
12:50 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 BAŞ BOYUN KANSERLERİ
Oturum Başkanları: İbrahim Güllü, Taner Demirer, Feyyaz Özdemir
13:45 – 14:05 Metastatik Baş Boyun Kanserlerinde Sistemik Tedavi ve İmmünoterapi
Serkan Değirmencioğlu
14:05 – 14:25 Nazofarenks Tümörlerinde Sistemik Tedaviler
Muhammed Bekir Hacıoğlu
14:25 – 14:45 Tiroid Kanserlerinde Moleküler Hedefli Tedaviler
Turgut Kaçan
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
15:20 – 16:00 PADCEV ile Mesane Kanserinde Yeni Rota
Oturum Başkanı: İrfan Çiçin
Konuşmacılar: Çağatay Arslan, İsmail Ertürk
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: MOLEKÜLER ONKOLOJİ
Moderatörler: Mehmet Niyazi Alakavuklar, Umut Dişel
Vaka 1 Serdar Karakaya
Vaka 2 Seher Nazlı Kazaz
Panelistler:
Tıbbi Genetik Özge Özalp
Tıbbi Onkolog Mutlu Demiray,  Gürbüz Görümlü
Patolog Sibel Erdamar

KAHRAMANMARAŞ SALONU

08:30 – 09:45 GİS TÜMÖRLERİ: ÜST GASTROİNTESTİNAL KANSERLER
Oturum Başkanları: Faruk Aykan, Salim Başol Tekin, Hacı Mehmet Türk
08:30 – 08:50 Metastatik Özefagus Kanserinde Güncel Sistemik Tedavi Yaklaşımı
Dılşa Mızrak Kaya
08:50 – 09:10 HER2(+) Metastatik Mide Kanserinde Güncel Tedaviler ve Tedavi Algoritması
İsmail Oğuz Kara
09:10 – 09:30 HER2(-) Metastatik Mide Kanserinde Güncel Tedaviler ve Tedavi Algoritması
Leyla Özer
09:30 – 09:45 Metastatik Mide Kanserinde Cerrahi Rasyoneli Var mı?
Osman Köstek
09:45 – 10:00 KAHVE MOLASI
10:55 – 12:10 DEBATE OTURUMU: ERKEN VE LOKAL İLERİ EVRE ÖZEFAGUS KANSERİ
Moderatörler: Şuayib Yalçın, Güngör Utkan
10:55 – 11:25 Cerrahi Öncesi Kemoterapi Yeterlidir
Ömer Dizdar
11:25 – 11:55 Cerrahi Öncesi Kemoradyoterapidir
Şahin Laçin
11:55 – 12:10 Soru & Cevap & Tartışma
12:50 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 GİS TÜMÖRLERİ: KOLON KANSERİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Fazıl Aydın, Hakan Akbulut, Kazım Uygun
13:45 – 14:05 Erken ve Metastatik Evre Kolorektal Kanserlerde Yeni Biyobelirteçler; Kime Ne Zaman Uygulanmalı?
Şeyda Gündüz
14:05 – 14:25 Metastatik  Kolon Kanserinde Yeni Biyobelirteç Temelli İlk Basamak Tedaviler
Bülent Karabulut
14:25 – 14:45 Metastatik Kolon Kanserinde İdame Tedaviler Kime, Ne Zaman Verilmeli?
Faysal Dane
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: NON TÜBÜLER GİS TÜMÖRLERİ
Moderatörler: Mehmet Artaç, Mehmet Bilici
Vaka 1 HCC    Hayriye Şahinli
Vaka 2 Pankreatiko Bilier Sistem   Gökhan Uçar
Panelistler:
Cerrah Gökhan Akbulut
Nükleer Tıp Elif Özdemir
GİR. Radyolog Koray Güven
Tıbbi Onkolog İbrahim Tek,  Özlem Ercelep
Radyasyon Onkolog Banu Atalar
17:30 -18:45 ONKOLOJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI
Oturum Başkanları:  Necdet Üskent, Fikri İçli
17:30 – 17:50 Onkolojinin Dünü
Ulus Ali Şanlı
17:50 – 18:10 Onkolojinin Bugünü
Muhammet  Ali Kaplan
18:10 – 18:30 Onkolojinin Yarını
Hüseyin Abalı
18:30 – 18:45 Soru & Cevap & Tartışma

ADIYAMAN SALONU

08:30 – 09:45 DİĞER TORASİK TÜMÖRLER
Oturum Başkanları: Abdurrahman Işıkdoğan, Bülent Karagöz, Hüseyin Engin
08:30 – 08:50 Plevral Mezotelyoma Güncel Veriler İle Optimal Tedavi Yaklaşımı
Ahmet Şiyar Ekinci
08:50 – 09:10 Akciğer Nöroendokrin Tümörlerine Yaklaşım
Vedat Bayoğlu
09:10 – 09:30 Superior Sulcus Tümörlerine Yaklaşım
Melek Karakurt Eryılmaz
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
09:45 – 10:00
KAHVE MOLASI
10:55 – 12:10 HEMATO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Coşkun Tecimer, Rüçhan Uslu, Ramazan Esen
10:55 – 11:15 Non-Hodgkin Lenfomada Yeni Hedefler ve Hücresel Tedaviler
Serkan Akın
11:15 – 11:35 Hodgkin Lenfomada Biyolojiden Tedaviye
Berksoy Şahin
11:35 – 11:55 Solid Tümörlerde Otolog KİT’in Yeri
Evren Özdemir
11:55 – 12:10 Soru & Cevap & Tartışma
12:50 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 TEDAVİLER GELİŞİRKEN KARŞILAŞILAN YASAL SORUNLAR
Oturum Başkanları: Ahmet Özet, Zafer Akçalı, Metin Özkan
13:45 – 14:05 Güncel SUT Değişiklikleri
Tolga Köşeci
14:05 – 14:25 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımındaki Zorluklar
Ahmet Özgen Yıldırım
14:25 – 14:45 Geri Ödemesi Olmayan İlaçların Kullanımında Hukuki Süreçler
Metin Kayaçağlayan
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER
Moderatörler: Özcan Yıldız, Özkan Kanat
Vaka 1 Aykut Bahçeci
Vaka 2 Fatih Yıldız
Panelistler:
Cerrah Güralp Ceyhan
Nükleer Tıp Emre Entok
Tıbbi Onkolog Murat Araz, Bahiddin Yılmaz
Patolog Gülçin Şimşek

26 NİSAN 2024

HATAY SALONU

08:30 – 09:45 ÜROGENİTAL TÜMÖRLER – I
Oturum Başkanları: Fikret Arpacı, Mustafa Özgüroğlu, Arzu Yaren
08:30 – 08:50 RCC Adjuvan Tedavide Yenilikler
Mehmet Akif Öztürk
08:50 – 09:10 Metastatik RCC Optimal Tedavi Seçimi ve Sıralaması
Bülent Çetin
09:10 – 09:30 Non Clear Cell RCC Sistemik Tedavi Seçenekleri
Cemil Bilir
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
09:45 – 10:25

HER2+ ERKEN EVRE MEME KANSERİ NEOADJUVAN TEDAVİ SONRASI REZİDÜ HASTALIKTA KADCYLA
Oturum Başkanı: Nil Molinas
HER2+ Erken Evre Meme Kanseri Neoadjuvan Tedavi Sonrası Rezidü Saptanan Hastalarda Güncel Klinik Veriler : Gül Başaran
Olgu Eşliğinde Güncel Verilerin Kliniğe Yansıması: Gül Başaran

10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 ÜROGENİTAL TÜMÖRLER – II
Oturum Başkanları: Timuçin Çil, Hüseyin Mertsoylu, Bülent Orhan
10:40 – 11:00 Prostat Kanserinde Kullanılan Yeni Nesil İlaçların Etki Mekanizmaları
Burak Civelek
11:00 – 11:20 Kastrasyona Duyarlı Prostat Kanseri Optimal Tedavi Nasıl Olmalı
Hüseyin Salih Semiz
11:20 – 11:40 Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri Optimal Tedavi Sıralaması
Deniz Tural
11:40 – 11:55 Soru & Cevap & Tartışma
11:55 – 12:35 Prostat Kanserinde Öncü Tedavi: Abirateron’un Rolü
Konuşmacılar: Mert Başaran, Mustafa Erman, Murat Sarı
12:35 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 ÜROGENİTAL TÜMÖRLER – III
Oturum Başkanları: Necati Alkış, Taflan Salepçi, Alper Ata
13:45 – 14:05 Ürotelyal Kanserlerde Adjuvan ve Neoadjuvan Tedavi
Mükremin Uysal
14:05 – 14:25 Metastatik Mesane Kanserinde ADC ve İmmünoterapiler Standartları Değiştirdi mi ?
Tülay Eren
14:25 – 14:45 Yüksek Riskli ve Rekürren Testis Kanserinde Sistemik Tedavi Yaklaşımı
Ali Ayberk Beşen
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
15:20 – 16:00 BMS UYDU SEMPOZYUMU
Güçlü Başlangıç Sürdürülebilir Etkililik
Opdivo+Yervoy+2 Kür KT ile ;
1.Basamak mKHDAK Tedavisinde CM 9LA Uzun Dönem Veriler ve Olgu Deneyimi
Oturum Başkanı: Özlem Er
Konuşmacı: Saadettin Kılıçkap, Ömer Fatih Ölmez, Erdem Çubukçu
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ÜROGENİTAL TÜMÖRLER
Moderatörler: Uğur Coşkun, Banu Öztürk
Vaka 1 Mesane Kanseri
Elvina Almuradova
Vaka 2 Erken Evre Prostat Kanseri
Seval Ay
Panelistler:
Ürolog Saadettin Eskiçorapçı
Radyasyon Onkolog Gökhan Özyiğit
Nükleer Tıp Elif Özdemir
Radyolog Burcu Savran
Tıbbi Onkolog Alper Sevinç, Olçun Ümit Önal
Patolog Gülçin Şimşek

KAHRAMANMARAŞ SALONU

08:30 – 09:45 ERKEN EVRE MEME KANSERİ
Oturum Başkanları: Pınar Saip, Berna Öksüzoğlu, Gökhan Erdem
08:30 – 08:50 Erken Evre ER + Meme Kanserinde Optimal Endokrin Tedavi Yaklaşımı ve Yan Etki Yönetimi
Başak Oyan Uluç
08:50 – 09:10 Adjuvan CDK 4/6 ve PARP İnhibitörleri
Yasemin Kemal
09:10 – 09:30 Neoadjuvan Tedavi Sonrası Rezidüel Hastalık Yönetimi
Vehbi Erçolak
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 DEBATE: POST MENOPOZAL 1-3 NOD POZİTİF HER2(-) HR(+) MEME KANSERİNDE TEDAVİ
Oturum Başkanları: İdris Yücel, Nilüfer Güler
10:40 – 11:10 Neoadjuvan Kemoterapi Veririm
Kezban Nur Pilancı
11:10 – 11:40 Genomik Özelliklere Göre Adjuvan Tedavi Veririm
Arzu Oğuz
11:40 – 11:55 Soru & Cevap & Tartışma
12:35 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 METASTATİK MEME KANSERİ
Oturum Başkanları: Evin Büyükünal, Deniz Yamaç, Handan Onur Topuzlu
13:45 – 14:05 HER2(+) Metastatik Meme Kanserinde 2. Basamak ve Sonrası Optimal Yaklaşımlar
Ahmet Taner Sümbül
14:05 – 14:25 HR(+) Metastatik Meme Kanserinde CDK4/6 İnhibitörleri Sonrası Yaklaşım
Yeşim Eralp
14:25 – 14:45 Üçlü Negatif Metastatik Meme Kanserinde Güncel Gelişmeler Işığında Tedavi Stratejisi
Özlem Sönmez
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASII
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ERKEN VE LOKAL İLERİ EVRE HER2 POZİTİF MEME KANSERİ
Moderatörler: Devrim Çabuk, İlkay Tuğba Ünek
Vaka 1 Erken Evre HER 2(+) Meme Kanseri
İrem Bilgetekin
Vaka 2 Lokal İleri HER2 (+) Meme Kanseri
Birol Ocak
Panelistler:
Cerrah Halil Kara
Radyasyon Onkolog Şule Karabulut
Nükleer Tıp Emre Entok
Radyolog Serap Gültekin
Tıbbi Onkolog Türkkan Evrensel, Ayşe Ocak Duran
Patolog Fatma Tokat

ADIYAMAN SALONU

08:30 – 09:45 SARKOM / GİST
Oturum Başkanları: Nurullah Zengin, Tamer Elkıran, Hasan Mutlu
08:30 – 08:50 Yumuşak Doku Sarkomlarında Moleküler Sınıflama ve Prognostik Özellikler
Nilüfer Avcı
08:50 – 09:10 Yumuşak Doku Sarkomlarında Yenilikçi Yaklaşımlar
İbrahim Yıldız
09:10 – 09:30 GİST Güncel Sistemik Tedaviler
Birol Yıldız
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASII
10:40 – 11:55 ONKOLOJİDE YURT DIŞI DENEYİMLERİ
Oturum Başkanları: Ahmet Demirkazık, Fuat Demirelli, Hüseyin Abalı
10:40 – 11:00 Yurtdışı Merkezlerde Çalışma ve Gözlemcilik Başvuru Yolları
Özge Gümüşay
11:00 – 11:20 Yurtdışında Fellow Gözlemleri
Sabin Göktaş Aydın
11:20 – 11:40 Yurtdışında Onkolog Olarak Çalışmak
Tarkan Yetişyiğit
11:40 – 11:55 Soru & Cevap & Tartışma
12:35 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 ONKOLOJİDE KLİNİK ÇALIŞMALAR
Oturum Başkanları: Adnan Aydıner, Nuri Karadurmuş, Senem Karabulut
13:45 – 14:05 Klinik Çalışma Anatomisi
Musa Barış Aykan
14:05 – 14:25 Klinik Çalışmaya Uygun Merkez Özellikleri ve Gereklilikleri
Ahmet Sezer
14:25 – 14:45 Ülkemizde Ses Getiren Klinik Çalışma Deneyimleri
Mehmet Ali Nahit Şendur
14:45 – 15:00 Soru & Cevap & Tartışma
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASII
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ALT GİS TÜMÖRLER
Moderatörler: Mahmut İlhan, Sezer Sağlam
Vaka 1 Erken Evre Rektum Kanseri
İbrahim Karadağ
Vaka 2 Lokal İleri Rektum Kanseri
Baran Akagündüz
Panelistler:
Cerrah Gökhan Akbulut
Radyasyon Onkolog Berna Akkuş Yıldırım
Radyolog Mustafa Özdemir
Tıbbi Onkolog Özlem Yersal, Mustafa Karaağaç
Patolog Sibel Erdamar

27 NİSAN 2024

HATAY SALONU

08:30 – 09:45 JİNEKOLOJİK KANSERLER-I
Oturum Başkanları: Işıl Somalı, Didem Şener Dede, Emel Sezer
DEBATE OTURUMU: PARP İNHİBİTÖRÜ KİME? NEDEN?
08:50 – 09:10 Parp İnhibitörü BRCA Mutant Hastada Tercih Ederim
Zafer Arık
09:10 – 09:30 Parp İnhibitörü BRCA’dan Bağımsız Tercih Ederim
Fatih Köse
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
09:45 – 10:25 A’dan Z’ye Onkoloji Yolculuğu
Konuşmacılar: Erdem Göker, Mahmut Gümüş, Ece Esin, Sema Sezgin Göksu
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 JİNEKOLOJİK KANSERLER-II
Oturum Başkanları: Aytuğ Üner, Ender Kurt
10:40 – 11:00 Endometrium Kanseri Moleküler Sınıflama Işığında Adjuvan Tedavi Kararı
Osman Sütçüoğlu
11:00 – 11:20 Metastatik Endometrium Kanserinde Güncel Sistemik Tedaviler
Tülay Kuş
11:20 – 11:40 Uterin Sarkomların Yönetimi
Abdullah Sakin
11:40 – 11:55 Soru & Cevap & Tartışma
12:00 – 12:40 ANA OTURUM  (En İyi Çalışmaların Sunumu)
Oturum Başkanı: Murat Dinçer & Nuri Karadurmuş
12:40 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 14:25 KEYTRUDA ile 1.Basamak Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi Deneyimleri
Konuşmacı : Umut Demirci
14:25 – 15:40 JİNEKOLOJİK KANSERLER – III
Oturum Başkanları: Nazan Günel, Ülkü Yalçıntaş Aslan, Çiğdem Usul Afşar
14:25 – 14:45 Nüks Metastatik Serviks Kanserinde Değişen Hasta Yönetimi Stratejileri
Ümmügül Üyetürk
14:45 – 15:05 Kadınlarda Germ Hücreli Tümörlere Yaklaşım
Fatih Teker
15:05 – 15:25 Onkolojide Fertilite Kaygıları ve Yönetimi
Gökmen Aktaş
15:25 – 15:40 Soru & Cevap & Tartışma
15:40 – 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Moderatörler: Yeşim Yıldırım, Orhan Türken
Vaka 1 Emir Çelik
Vaka 2 Elif Atağ Akyürek
Panelistler:
Cerrah Dilek Yüksel
Radyasyon Onkolog Berna Akkuş Yıldırım
Radyolog Burcu Savran
Tıbbi Onkolog Hakan Büyükhatipoğlu, İbrahim Petekkaya
17:30 KAPANIŞ

KAHRAMANMARAŞ SALONU

08:30 – 09:45 DEBATE: ERKEN EVRE AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Ali Arıcan, Aziz Karaoğlu, Fulden Yumuk
 08:30 – 08:50 Erken Evre Operable KHDAK’de Neoadjuvan Tedavi Öneriririm
Fatih Selçukbiricik
08:50 – 09:10 Erken Evre Operable KHDAK’de Perioperatif Tedavi Öneriririm
Mutlu Doğan
09:10 – 09:30 Erken Evre Operable KHDAK’de Adjuvan Tedavi Öneririm
Ali Murat Tatlı
09:30 – 09:45 Soru & Cevap & Tartışma
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 METASTATİK AKCİĞER KANSERİ – I
Oturum Başkanları: Hasan Şenol Coşkun, Şeref Kömürcü, Sinan Yavuz
10:40 – 11:00 EGFR Mutant Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde 2024 Yılı Tedavi Stratejisi
Hakan Bozcuk
11:00 – 11:20 ALK Pozitif Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde 2024 Yılı Tedavi Stratejisi
Murat Akyol
11:20 – 11:40 RAS ve BRAF Mutant Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde 2024 Yılı Tedavi Stratejisi
Ozan Yazıcı
11:40 – 11:55 Diğer Mutasyonları Olan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde 2024 Yılı Tedavi Stratejisi
Çetin Ordu
12:00 – 12:40 ANA OTURUM  (En İyi Çalışmaların Sunumu)
Oturum Başkanı: Murat Dinçer & Nuri Karadurmuş
12:40 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
14:25 – 15:40 METASTATİK AKCİĞER KANSERİ – II
Oturum Başkanları: Neşe Güney, Aziz Yazar, Hakan Harputluoğlu
14:25 – 14:45 Prediktif Biyobelirteçler Işığında Metastatik KHDAK Tedavisinde İmmünoterapi Seçimi
Burçak Karaca
14:45 – 15:05 Beyin Metastazı Olan Driver Mutasyonu Olmayan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi
Mustafa Yıldırım
15:05 – 15:25 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Sistemik Tedavide 2024 Güncellemesi
Şebnem Yücel
15:25 – 15:40 Soru & Cevap & Tartışma
15:40 – 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: AKCİĞER KANSERİ
Moderatörler: İlhan Öztop, Didem Taştekin
Vaka 1 Burak Bilgin
Vaka 2 Gülcan Bulut
Panelistler:
Cerrah Göktürk Fındık
Radyasyon Onkolog Uğur Selek
Nükleer Tıp Gülin Uçmak
Tıbbi Onkolog Murat Koçer, Fatma Şen
Patolog Deniz Nart
17:30 KAPANIŞ

ADIYAMAN SALONU

08:30 – 09:45 MALİGN MELANOMDA SİSTEMİK TEDAVİ 
Oturum Başkanları: İsmail Çelik, Meltem Ekenel, Alparslan Özgün
MALİGN MELANOMDA ÇIKMAZ SOKAKLAR: 3 VAKA 3 ÇÖZÜM
 08:30 – 08:50 Vaka-1
Türkan Öztürk Topçu
08:50 – 09:10 Vaka-2
Ebru Çılbır
09:10 – 09:30 Vaka-3
Gökmen Umut Erdem
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 12:00 KANSER TANISI İLE GELEN EK SORUNLAR
Oturum Başkanları: Mustafa Özdoğan, Duygu Derin, Öztürk Ateş
10:40 – 11:00 Alopesi İçin Scalp Cooling Yöntemi Avantaj ve Dezavantajları
Veysel Haksöyler
11:00 – 11:20 Popüler Diyetler Onkolojinin Neresinde?
Dilşat Baş
11:20 – 11:40 Onkoloji’de İntegratif Tıp Nedir? Ne Değildir?
Evrim Tezcanlı
11:40 – 12:00 Kanser Aşıları (Özellikle mRNA, NK ve Dendritik Hücreler)
İbrahim Yıldırım
12:00 – 12:40 ANA OTURUM  (En İyi Çalışmaların Sunumu)
Oturum Başkanları: Murat Dinçer & Nuri Karadurmuş
12:40 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
14:25 – 15:40 PALYATİF BAKIM OTURUMU
Oturum Başkanları: Özgür Özyılkan, Dilşen Çolak, Tuğba Yavuzşen
14:25 – 14:45 Palyatif Bakım Merkezi Nasıl Olmalı: Dünyadan ve Ülkemizden Palyatif Bakım Merkezi Örnekleri
Özgür Tanrıverdi
14:45 – 15:05 Terminal Dönemde Psikososyal Problemler
Ali Alkan
15:05 – 15:25 Psikoonkoloji
Elvan Memiç
15:25 – 15:40 Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu: Kalitatif Değerlendirme
Gürkan Sert
15:40 – 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: METASTATİK MEME KANSERİ
Moderatörler:  Zeynep Hande Turna, Teoman Yanmaz
Vaka 1 Atakan Topçu
Vaka 2 Abdilkerim Oyman
Panelistler:
Cerrah Halil Kara
Radyasyon Onkolog Şule Karabulut
Tıbbi Onkolog Nilüfer Bulut,  Lütfiye Demir
Radyoloji Selma Gül İçten
Patoloji Fatma Tokat
17:30 KAPANIŞ

28 NİSAN 2024

MALATYA SALONU

09:00 – 10:00 SON 1 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER OTURUMU
Oturum Başkanları: Halil Kavgacı, Doğan Uncu
09:00 – 09:15 Erken Evre Akciğer Kanserinde Pratiği Değiştiren Gelişmeler
Mustafa Atcı
09:15 – 09:30 İleri Evre Akciğer Kanserinde Pratiği Değiştiren Gelişmeler
Serkan Keskin
09:30 – 09:45 Erken Evre Meme Kanserinde Pratiği Değiştiren Gelişmeler
Meral Günaldı
09:45 – 10:00 İleri Evre Meme Kanserinde Pratiği Değiştiren Gelişmeler
Sernaz Uzunoğlu
10:00 – 10:15 KAHVE MOLASI
10:15 – 11:45  Oturum Başkanları: Bülent Yalçın, Evren Fidan
10:15 – 10:45 GİS Tümörlerinde Pratiği Değiştiren Gelişmeler
Fatma Yalçın Musri
10:45 – 11:15 GÜS Tümörlerinde Pratiği Değiştiren Gelişmeler
Atakan Demir
11:15 – 11:45 Jinekolojik Tümörlerde Pratiği Değiştiren Gelişmeler
Tülay Akman
11:45 – 12:00 AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanları: Cengiz Karaçin, Ali Murat Sedef
Gökhan Çelenkoğlu
12:00 KAPANIŞ

SÖZLÜ BİLDİRİLER - 25 NİSAN 2024

GAZİANTEP SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – I) MALATYA SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – II)
13:45 – 15:00 SÖZEL BİLDİRİLER – GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ – I
Oturum Başkanları: Erkan Arpacı, Ferit Aslan, Nilgün Yıldırım
13:45 – 15:00 SÖZEL BİLDİRİLER – MEME KANSERİ – I
Oturum Başkanları: Özlem Nuray Sever, Naziye Ak
BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-001 Perioperatif Kemoterapi İle Tedavi Edilen Klinik Evre Iıı Mide Kanserli Hastalarda Mikrosatellit Durumunun Ve Pan-İmmün-İnflamasyon Skorunun Patolojik Yanıt Üzerine Etkisi Ahmet Gülmez S-014 Meme Kanseri Tanılı Hastalarda Neoadjuvant Kemoterapi Sonrası Uygulanan Cps+Eg Skorunun Gerçek Yaşam Verileriyle Karşılaştırılması Olçun Ümit Ünal
S-004 İnce Bağırsak Tümörlerinin Klinik, Patolojik Ve Prognostik Özelliklerinin Karşılaştırılması Murat Kiracı S-018 Hormon Pozitif Meme Kanserinde Patolojik Tam Yanıtı Predikte Eden Faktörler Ömer Faruk Elçiçek
S-013 Mezenterik Pannikülit Malignite İlişkisi, Tek Merkez Deneyimi Hüseyin Atacan S-021 Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuvant Sistemik Tedaviye Yanıtı Predikte Eden Faktörler Banu Öztürk
S-015 Abo Kan Grubunun Metastatik Kolorektal Kanserinde Prognoz Ve Hastalık İlişkili Özellikler İle İlişkisinin Değerlendirilmesi Efe Cem Erdat S-025 Cdk4/6 İnhibitörü Tedavisi Alan Hormon Pozitif Her-2 Negatif Metastatik Meme Kanseri Hastalarında Nolus Skorunun Prognozu Belirlemedeki Değeri Berkan Karabuğa
S-016 Kolorektal Kanser Dokusunda Arıd1A, Pten Ekspresyonu, Pdl1 Ve Mmr Durumunun Prognostik Önemi Seda Kahraman S-026 Her2-Low Meme Kanserinin Neoadjuvan Tedaviye Yanıtı Farklı Mıdır? Mustafa Özgür Arıcı
S-019 İleri Evre Pankreas Kanserinde Albümin-Miyosteatoz Göstergesinin (Amg) Prognostik Rolü Taha Koray Şahin S-029 Adjuvan Tedavi Alan Meme Kanseri Hastalarında Kemoterapiye Bağlı Nötropeninin Önlenmesinde Biyobenzer G-Csf Moleküllerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması Ekin Konca Karabuğa
S-023 Kemoterapi İle İndüklenmiş Ras Wild Transformasyon (Neo-Ras Fenomeni); Yeni Bir Umut Mu? Merve Özkan S-031 Cdk4/6 İnhibitörü İle Tedavi Edilen Meme Kanseri Hastalarında Histoloji Bazlı Sağkalım Sonuçları Bediz Kurt İnci
S-028 Lokal İleri Mide Kanserlerinde Neoadjuvant Flot Tedavisi Sonu Patolojik Regresyon Oranları Ve Etki Eden Faktörler Tunahan Şahin S-033 Adjuvan Paklitaksel Trastuzumab (Apt) Rejimi Alan Erken Evre Her-2 Pozitif Meme Kanseri Hastalarımızda Sağkalım: Tek Merkez Deneyimi Özde Melisa Celayir
S-030 Nadir Görülen Fenomen Manek; 18 Hastadan Oluşan Tek Merkez Deneyimi Yasemin Sağdıç Karateke S-037 Fibroblast Growth Faktörü-11 (Fgf11) Meme Kanseri İçin Prediktif Bir Belirteç Midir? Selin Aktürk Esen
S-048 Lokal İleri Gastrik/Gastroözefageal Bileşke Adenokarsinomlarında Neoadjuvan İmmunoterapi: İki Merkez Deneyimi Bahadır Köylü S-041 Hormon Pozitif Meme Kanserinde Postoperatif Karsinoembriyonik Antijen Düzeyi İle Sağkalım İlişkisi Gözde Kavgacı
S-050 Rektum Kanserinde Neoadjuvan Kemoradyoterapiye Patolojik Yanıtı Öngören Faktörler: Tek Merkez Deneyimi Alper Topal S-049 Meme Kanserli Kadınlarda Emzirme Süresi İle Ki-67 Arasındaki İlişki Engin Erdemoğlu
S-054 Neoadjuvant Tedavi Alan Rektum Kanserli Hastalarda Kapesitabin İlişkili Hiperbilirubinemi Ve Tedavi Yanıtı Üzerine Etkileri Ali Alkan S-052 Meme Kanserinde İleri Glikasyon Ürünleri Kişiye Özel Prognostik Bir Biyomarker Olabilir Mi? Gülçin Şahingöz Erdal
S-055 Lokal İleri Rektum Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Standart Neoadjuvan Tedavi İle Total Neoadjuvan Tedavinin Etkinlik Açısından Karşılaştırılması: Çok Merkez Deneyimi Ayberk Bayramgil S-064 Cdk4/6 İnhibitörü İle Tedavi Alan Meme Kanserli Hastalarda 2.Basamak Tedavide Letrozol İle Fulvestrant Karşılaştırılması Ve Sağkalıma Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Ahmet Oruç
S-068 Hormon Reseptörü Pozitif, Her-2 Negatif Metastatik Meme Kanseri Hastalarında Cdk4/6 İnhibitörleri İle Gerçek Yaşam Verileri Ve Progresyona Etki Eden Faktörler Vali Aliyev
GAZİANTEP SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – I) MALATYA SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – II)
16:00 – 17:30 SÖZEL BİLDİRİLER – DİĞER – I
Oturum Başkanları: Celal Alandağ, Hatice Yılmaz, Nazım Can Demircan
16:00 – 17:30 SÖZEL BİLDİRİLER – AKCİĞER KANSERLERİ & BAŞ BOYUN KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Ahmet Küçükarda, Arife Ulaş, Esat Namal
BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-006 Elektromiyografi İle Kanıtlanmış Oksaliplatin İlişkili Periferik Nöropati İle Serum Ürik Asit Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Özgür Tanrıverdi S-022 Geriatrik Metastatik Akciğer Kanserli Hastalarda Modifiye Glasgow Prognostik Skorun Prognoz Üzerine Etkisi Esra Aşık
S-007 Kanser Hastalarında Manevi Uygulamaların Stresle Başa Çıkma Üzerindeki Etkisinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesine Yönelik Sistematik Bir Derleme Ve Meta-Analiz (Special Study Module Student Community On Molecular Searches İn Palliative Oncology) Özgür Tanrıverdi S-032 İleri Akciğer Adenokarsinomunda İdame Pemetrekset Tedavisinin Değerlendirilmesi Yaşar Culha
S-009 Kanser Tanısı Olan Hastalara Empatik Yaklaşımın Belirlenmesinde Kullanılabilecek Yeni Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Elpıs Ölçeği (Special Study Module Student Community On Molecular Searches İn Palliative Oncology) Özgür Tanrıverdi S-036 Metastatik Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Serum İnflamasyon Belirteçlerinin İmmünoterapi Yanıtına Etkisi Emir Çerme
S-011 Serum Amilaz Düzeyi İle Kemoterapi İlişkili Oral Mukozit Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Özgür Tanrıverdi S-059 Alk Mutasyonu Pozitif İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda İkinci Veya Üçüncü Kuşak Alk İnhibitörleriyle Birinci Basamak Tedavi Sonrası Tedavilerin Etkinliği Ve Güvenliği: Gerçek Yaşam Verisi (Tog Projesi) Cihan Erol
S-012 İmmunoterapi Alan Kanserli Hastalarda Grım-Skor İle Sağ Kalım Arasındaki İlişki Onur Baş S-065 Akciğer Adenokarsinom Nedeniyle Cerrahi Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Postoperatif Adjuvan Tedavi Zamanlamasının Sağ Kalıma Etkisi Ali Osman Taş
S-020 Aktif Sistemik Tedavi Alırken Hastaneye Yatış Gerektiren İleri Evre Kanser Hastalarında Yeni Bir Mortalite Tahmin Modeli Özge Yalıcı S-073 Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranının Nivolumab Tedavisi Üzerindeki Prognostik Rolü Mehmet Cem Fidan
S-027 İlaç Ruhsatı Ve Geri Ödeme Koşulları Zemininde Tıbbi Onkologların Uluslararası Kılavuzlar Ve Klinik Araştırmalara Güncel Yaklaşımları: Amore 2023 Uluslararası Kılavuzlar Oturum Raporu Özgür Tanrıverdi S-076 Akciğer Adenokanseri Hücre Dizilerinde Nivolumabın Kemoterapi Sitotoksik Etkinliği Üzerine Etkisi Oğur Karhan
S-040 Tıbbi Onkologlarda Imposter Sendromu Ve Tükenmişlik Üzerine Etkisi Ali Alkan S-092 Driver Mutant Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Diferansiasyon Gelişimi: Tek Merkez Deneyimi Oğuzhan Yıldız
S-044 Crp/Albümin Ve Rdw/Albümin Oranlarının Nötropenik Ateşli Kanser Hastalarında Prognoza Etkisi İpek Akın Kaçar S-097 Opere Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Fdg Pet Tutulumu İle Genel Sağkalım İlişkisi-Tek Merkez Deneyimi Alper Yaşar
S-045 İmmün Kontrol Noktası İnhibitörü Tedavisi Alan Solid Organ Kanserli Hastalarda Endokrinolojik Yan Etkilerin Sıklığı Ve Tedavi Sonuçlarına Etkileri: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma Harun Muğlu S-106 Metastatik Küçük Hücre Dışı Akciğer Karsinomunda Nivolumab Tedavisi Öncesi Lıpı İndeksinin Prognostik Etkisi Duygu Ercan Uzundal
S-046 90 Yaş Ve Üstü Kanser Tanısı Alan Hasta Yönetimi: Tek Merkez Deneyimi Aydan Farzaliyeva S-112 Nivolumab Tedavisi Alan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda İlaç Etkileşimleri Ve Sağkalıma Etkisinin Değerlendirilmesi Nihal Kayır
S-047 Geriatrik Kanser Hastalarında Geriatrik 8 (G8) Skorunun Pan-İmmün-İnflamasyon Değeri (Pıv) İle İlişkisi Özge Kahraman S-078 Yüksek Dereceli Primer Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Pan-İmmün İnflamasyon Değerlerinin Prognostik Değeri: Bir Retrospektif Çalışma İsmail Dilli
S-058 Ailesinde Kanser Tanısı Olan Kişilerde Kanser Tarama Farkındalığı Sedat Yıldız S-063 Glioblastoma Multiforme Tanısı Alan Hastalarda Verilen Adjuvan Kemoterapi, Radyoterapi Ve Cerrahinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi Aziz Batu
S-062 Uzman Hekimlerin Kanser Tarama Programları Hakkındaki Eğilim Anket Sonuçları/Tog Çalışması Özlem Özdemir S-003 Baş-Boyun Yassı Hücreli Karsinomda Pan-İmmün-Enflamasyon Değeri İle Sağkalım Arasındaki İlişki Enes Erul
S-035 Lokal İleri Nazofarenks Kanserinde Sistemik Tedavi Etkinlik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi Erman Akkuş

SÖZLÜ BİLDİRİLER - 26 NİSAN 2024

GAZİANTEP SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – I) MALATYA SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – II)
10:40 : 11:55 SÖZEL BİLDİRİLER – GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ – II
Oturum Başkanları: Yakup Ergün, Doğan Koca, İnanç imamoğlu
10:40 : 11:55 SÖZEL BİLDİRİLER – DİĞER – II
Oturum Başkanları: Fatih Gürler, Esma Türkmen Bekmez, Nebi Serkan Demirci
BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-060 Rektum Kanserinde Total Neoadjuvan Tedavi Ve Preoperatif Kemoradyoterapi Alan Hastaların Tedavi Sonuçları: Bir Vaka-Eşleştirme Çalışması Elif Şenocak Taşçı S-024 Dabrafenib – Trametinib İle Tedavi Edilen Braf Mutant İleri Evre Malign Melanom Hastalarının Gerçek Yaşam Verileri: Türk Onkoloji Grubu Çalışması Eda Caliskan Yildirim
S-061 Metastatik Pankreas Adenokanseri’Nde Birinci Basamak Tedavide Gemsitabin Ve Nab-Paklitaksel’İn Etkinliği Halil İbrahim Ellez S-070 Metastatik L-Tipi Sarkomlarda Trabektidin Etkinliği Sercan Ön
S-071 Genç Erişkinlerde Rektal Kanser; Tek Merkez Deneyimi Halil Göksel Güzel S-042 İmmün Check Point İnhibitörü Tedavisi Alan Türk Metastatik Melanom Hastalarında Etkinlik Ve Güvenlik Gerçek Yaşam Verileri İncelemesi: Bir Türk Onkoloji Grubu Çalışması Alpaslan Özgün
S-072 Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda, Anti-Egfr Tedaviler Sırasında Gelişen Hipomagnezemi, Bir Prediktif Değer Olabilir Mi? Eda Eylemer Mocan S-067 Kanser Hastalarına Bakım Verenlerde Palyatif Bakım Farkındalığının Değerlendirilmesi Fariz Emrah Özkan
S-079 Metastatik Kolorektal Kanserde Karaciğer Metastaz Volümünün Sağkalım İle İişkisinin Volümetrik Tümör Ölçümü Yöntemiyle Değerlendirilmesi İlknur Deliktaş Onur S-074 Onkoloji Ve Genel Dahiliye Kliniklerine Başvuran Hasta Yakınlarının Anksiyete Düzeyi Ve Uyku Kalitesinin Karşılaştırması Duygu Özaşkın
S-083 Folfox, Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Karaciğer Metastazlarından Kaynaklanan Hepatik Yetmezliği Olan Hastalarda Güvenilir Bir Tedavi Seçeneğidir: Vaka Serisi Kadriye Başkurt S-080 İmmunoterapi Alan Hastalarda Sol Ventriküler Global Longitudinal Strain İle Kardiyovasküler Sürveyansın Retrospektif Değerlendirilmesi Alper Coşkun
S-084 Prognostik Nutrisyonel İndeks, Adjuvan Kemoterapi Alan Lenf Nodu Pozitif Evre Iı-Iıı Mide Kanserli Hastaların Sağkalımı İçin Prognostik Bir Belirteç Midir? Muzaffer Uğraklı S-081 Kanser Tanısından Önce En Az Bir Doz Covid19 Aşısı Olan Hastaların, Hastalığını Covid Aşısı İle İlişkilendirme Sıklığı; Kesitsel Çalışma Atilla Çiftçi
S-089 Metastatik K-Ras /N-Ras Wild Kolon Kanserinde Her -2 Expresyonunun Prognostik, Tog Çalışması Özlem Özdemir S-087 İlk Tanıda Kanser Hastaları Arası Merak Farklılığı Ve Öncelikli Sorular Emre Çakır
S-090 Metastatik Mide Kanseri Tedavisinde Mfolfox-6 Ve Mdcf Rejimlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Çok Merkezli Retrospektif Bir Çalışma Yasin Sezgin S-095 Yaşlı Kanser Tanılı Hastalarda Serum Atg5 Protein Düzeyi Kemoterapi İlişkili Kognitif Fonksiyon Bozukluğunu Otofaji Mekanizması Dahilinde Belirleyebilir Özgür Tanrıverdi
S-099 Perioperatif Tedavi Alan Mide Kanserli Hastalarda Sarkopeni Ve Sarkopenik Obezite Varlığının Neoadjuvan Tedavi Yanıtına Etkisi Perihan Perkin S-103 İmmunoterapilerin Kardiyak Yan Etkisi; Ekg’De Qtc Uzaması Canan Karan
S-108 Makine Öğrenme Yöntemleri İle İleri Evre Pankreas Kanserinde Sağ Kalım Tahmini İsmet Seven S-104 Prop, Grım Ve Ctı Skorlarının Hospitalize Edilen Kanser Hastalarının 30-Günlük Mortalitesini Predikte Etme Gücünün Değerlendirilmesi, Tek Merkez Retrospektif Analizi Galip Can Uyar
S-109 Kapesitabin Tedavisi Alan Kolorektal Kanser Ve Mide Kanserli Hastalarda El Ayak Sendromu Gelişiminde Topikal Diklofenak Kullanımının Proflaktik Etkisinin Değerlendirilmesi, Prospektif Gözlemsel Çalışma Orhun Akdoğan S-107 Nodüller Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfomada Demografik Veriler:Tek Merkez Deneyimi Mehmet Mutlu Kıdı
S-111 Neoadjuvan Tedavi Alan Lokal İleri Evre Rektum Kanseri Olgularında Adjuvan Tedavilerin Değerlendirilmesi Özlem Kutlu S-113 Tedavi Öncesi Kapillaroskopik Değerlendirme Kemoterapi İlişkili Nörotoksisiteyi Predikte Edebilir Mi?: Nörokap Pilot Çalışması Ali Alkan
GAZİANTEP SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – I) MALATYA SALONU (SÖZEL BİLDİRİLER – II)
13:45 – 15:15 SÖZEL BİLDİRİLER – GENİTOÜRİNER SİSTEM KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Erkan Kayıkçıoğlu, Sema Türker, Emrah Eraslan
13:45 – 15:15 SÖZEL BİLDİRİLER – MEME KANSERİ – II & JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Çağlayan Geredeli, Ahmet Özveren, Mahmut Emre Yıldırım
BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ BİLDİRİ NO BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİYİ SUNAN KİŞİ
S-002 Lokal İleri Ve Metastatik Ürotelyal Kanserli Hastalarda Kemoterapi Sonuçlarımız Esra Sazimet Kars S-077 Hormon Pozitif Her2 Negatif Metastatik Meme Kanserinde Cdk4/6İnhibitörlerinin Yaş Gruplarına Ve Metastaz Yüküne Göre Etkinlik Değerlendirmesi Gülhan Dinç
S-008 Beyin Metastazlı Testis Germ Hücreli Tümörlü Hastaların Klinik Ve Sağkalım İlişkili Özelliklerinin Retrospektif Analizi Musa Barış Aykan S-082 Her-2 Pozitif Meme Kanseri Olan Hastalarda T-Dm1 Tedavisi Öncesi Enflamasyon Belirteçlerinin Tedavi Yanıtı Ve Pfs Üzerine Etkisi Taliha Güçlü Kantar
S-010 Renal Hücreli Karsinomda Prognostik Ve Prediktif Yeni Bir Biyobelirteç: B7-H3 Faruk Recep Özalp S-085 Metaplastik Meme Kanseri Farklı Bir Antite Midir? Yasemin Aydınalp Camadan
S-034 Anti-Androjen Tedavi Alan Metastatik Prostat Kanseri Hastalarında Kesitsel Görüntülemeler İle Osteoporoz Sıklığının Araştırılması Merih Yalçıner S-093 Her-2(+) Skbr3 Hücre Hattinda, Trastuzumab-Paklitaksel Tedavisi İle Doğal Bileşiklerin Kombinasyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi Merve Keskinkılıç
S-038 Testiküler Germ Hücreli Tümör Hastalarında Obezite İle Klinikopatolojik Parametrelerin Ve Nüks/Progresyonun İlişkisi Erman Akkuş S-094 Erken Evre Triple Negatif Meme Kanserinde Her2 Seviyesinin Prognostik Etkisi: Türk Onkoloji Grubu (Tog) Çalışması Neslihan Ozyurt
S-039 Kastrasyona Duyarlı Metastatik Prostat Kanserinde Recip 1.0 Kriterlerine Göre Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi İlkay Gültürk S-098 Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Metabolik Yanıt İle Patolojik Tam Yanıt İlişkisi Bengü Dursun
S-043 Prostat Kanseri Serüveninde Gözden Kaçanlar: Osteoporoz Ahmet Melih Arslan S-100 İlk Basamakta Cdk 4/6 İnhibitörleri İle Tedavi Edilen Metastatik Meme Kanseri Hastalarında Prognozu Etkileyen Faktörler, Tek Merkez Deneyimi Pervin Can Şancı
S-051 Mesane Kanseri Hastalarında Radikal Sistektomi Öncesi Klinikopatolojik Ve Rbc, Rdw Parametrelerinin Sağkalım Sonuçları Üzerine Prognostik Etkileri Faruk Aksu S-101 Her 2 Negatif Lokal İleri Meme Kanser Tanılı Hastalarda Naples Skorunun Prognostik Önemi; Tek Merkez Retrospektif Deneyimi Kadriye Başkurt
S-053 Metastatik Kastrasyona Duyarlı Prostat Kanserli Hastalarda Çok Nadir Prostat Spesifik Antijen (Psa) Seviyesi [<=0.02 Ng/Ml] İle Radyolojik Progresyonsuz Sağkalım (Rpfs) İlişkisi Caner Kapar S-110 Her-2 Smaç Celal Alandağ
S-057 Relaps/Reftakter Ekstragonadal Germ Hücreli Tümörlü Hastalarda Uygulanan Yüksek Doz Kemoterapi Ve Otolog Kök Hücre Nakil Tedavisinin Klinik Ve Sağkalım İlişkili Özelliklerinin Retrospektif Analizi Çağlar Köseoğlu S-005 Opere Edilmiş Erken Evre Meme Kanseri Vakalarının Tedavi Kararında Chat GPT’nin Yardımcı Rolü Safa Can Efil
S-066 Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tanılı Hastalarda Prognostik Nutrisyonel İndeksin Sağ Kalım Üzerine Etkisi İbrahim Bilen S-021 Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuvant Sistemik Tedaviye Yanıtı Predikte Eden Faktörler Banu Öztürk
S-069 Yeni Nesil Hormonal Tedavi Alan Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanseri Hastalarında Metabolik Durumun Sağkalıma Etkisi Satı Coşkun Yazgan S-017 Definitif Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Lokal İleri Serviks Kanseri Hastalarında Kümülatif Sisplatin Dozunun Sağkalım Üzerine Etkisi: Çok Merkezli Türk Onkoloji Grubu (Tog) Çalışması Arif Akyıldız
S-075 Tirozin Kinaz Tedavisi Sonrası Progrese Metastatik Şeffaf Hücre Dışı Renal Hücreli Karsinom Tedavisininde İmmunoterapi, Tirozinkinaz, Mtor İnhibitör Tedavilerinin Etkiniliğinin Değerlendirilmesi Elvin Chalabıyev S-056 Epitelyal Over Kanserli Hastalarda Sistemik İnflamatuar İndeks Parametrelerinin Platin Direnci Üzerine, Nüks Özelliklerine Ve Sağkalımlara Etkisi Harun Muğlu
S-086 Renal Hücreli Kanser Tanılı Hastalarda İmmünoterapi Tedavisini Predikte Eden Faktörler Tuğçe Kübra Güneş S-088 Lokal İleri Serviks Kanserinde Kemoradyoterapi Öncesi İnflamasyon Belirteçlerinin Tüm Sağkalım Üzerine Etkisi Semra Taş
S-096 Testis Kanserinde High Mobility Gruop Box-1 Ekspresyonu Ve Tedavi Hedefi Olarak Rolü Mustafa Yıldırım S-091 Il-6 Reseptör İnhibisyonunun Serviks Kanseri Tedavisindeki Rolü Meltem Baykara
S-102 Over Kanserinde Niraparibin Etkinliği Ve Güvenilirliği, Erken Erişim Programı Kapsamında Türkiye Gerçek Yaşam Verisi Kadriye Bir Yücel
S-105 Platin Duyarlı Rekürren Ovaryan Kanserinde Lipozomal Doksorubisin Mi ? Gemsitabin Mi ? Ertuğrul Bayram