BİLİMSEL PROGRAM  |  24 NİSAN 2024

13:30-15:45 TEMEL ONKOLOJİ KURSU-TÜMÖR BİYOLOJİSİ
Oturum Başkanları: Abdullah Büyükçelik, Mehmet Aliustaoğlu, Suna Çokmert
13:30 – 14:10 Hücre Siklüsü ve Kontrol Noktaları
Esin Oktay
14:10 – 14:50 Anjiogenez ve Metastaz Biyolojisi
Halil Taşkaynatan
14:50 – 15:30 Tümör Metabolizması
Serdar Arıcı
15:30 – 15:45 Kanserde Mikroçevrenin Önemi ve Mikroçevre Hedefli Tedaviler
Ersin Özaslan
15:45 – 16:00 Kahve Molası
16:00 – 18:00 TEMEL ONKOLOJİ KURSU-MOLEKÜLER ONKOLOJİ 
Oturum Başkanları: Mustafa Altınbaş, Umut Kefeli, Nadire Küçüköztaş
16:00 – 16:30 Genetik Okuryazarlık 
Taha Bahsi
16:30-17:00 DNA Hasarı ve Onarımı
Derya Kıvrak Salim
17:00 – 17:30 Kılavuzlar Eşliğinde Yeni Nesil Dizileme Ne Zaman? Kime?
Özkan Alan
17:30 – 18:00 Tümör Agnostik Tedavilerde Klinik Yansımalar
Asude Aksoy
13:30-15.45 KANSERDE DESTEK TEDAVİLER KURSU
Oturum Başkanları: Mustafa Yaylacı, Filiz Çay Şenler, Okan Kuzhan
13:30-14:10 Anti-Emetik Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar
Ali Oğul
14:10 – 14:50 Nötropeni Yönetimi
Cem Mirili
14:50 – 15:30 Ağrı Palyasyonu ve Girişimsel Tedaviler
Altay Aliyev
15:30- 15:45 Onkoloji Hastalarında Psikososyal Destek Ve Onkoloğun Rolü
Fatma Buğdaycı Başol
15:45 – 16:00 Kahve Molası
YENİ NESİL TEDAVİLERİN YAN ETKİ YÖNETİMİ
16:00 – 18:00 Oturum Başkanları: Muhammet Bülent Akıncı, Canfeza Sezgin, Ahmet Dirica 
16:00 – 16:30 Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Kullanımında Yan Etki Yönetimi
Ayşe Demirci
16:30-17:00 İmmünoterapi Yan Etki Yönetimi
Deniz Can Güven
17:00 – 17:30 Konjüge İlaçların Yan Etki Yönetimi
İsmail Beypınar
17:30 – 18:00 İlaç Etkileşimlerinde Gözden Kaçanlar
Atila Karaalp

KONGREYE KALAN SÜRE